Comissió de Màsters

La Comissió de Màster estarà composta i tindrà les atribucions que estableixi la normativa vigent de la UAB en la matèria.

 
MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE MÀSTERS DEL CENTRE (octubre 2019)
 
President
 
Fernando Morales
 
Coordinadors màsters oficials
 
Pepe Rodríguez
Francesc Xavier Ribes
Juan José Perona
Maria Dolores Montero
 
Representants coordinadors màsters propis
 
Ana Ullod
Ana María Enrique 
Joana Gallego
José Manuel Pérez Tornero
 
Directors departament o delegats
 
Natividad Ramajo
Anna Fajula
David Vidal
Santiago Tejedor
 
Professors vinculats a estudis de màster
 
Emilio Fernández
Mari Luz Barbeito
Joan Manuel Tresseras
Cristina Pulido
 
Gestora acadèmica
 
Anna Bosch