Comissió de Màsters

Comissió de Màster

 La Comissió de Màster estarà composta i tindrà les atribucions que estableixi la normativa vigent de la UAB en la matèria.

Seran funcions de la Comissió de Màster:

a) Estudiar i aprovar les propostes de modificacions dels plans d’estudis dels màsters oficials.

b) Aprovar els informes de seguiment elaborats pels coordinadors/ores dels estudis de màster adscrits al centre i elaborar l'informe de seguiment del centre.

c) Proposar la renovació de títols de màsters propis perquè sigui aprovada per l’òrgan competent de la UAB.

d) Proposar la creació de títols de màster propis perquè sigui aprovada per l’òrgan competent de la UAB.

e) Avaluar els possibles conflictes de propostes de nous títols propis o renovació que s’imparteixen en altres centres i facultats .

Membres de la comissió (febrer 2021) - Nou Regalment

President  
Fernando Morales Morante  
   
Coordinadors i coordinadores màsters oficials 
   
Francesc Xavier Ribes Guardia Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Maria Corominas Piulats Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
Pepe Rodríguez Bonfill Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Juan José Perona Páez Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
   
Representants coordinacions màsters propis
   
Ana Ullod Pujol Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Juana Gallego Ayala Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
José Manuel Pérez Tornero Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Ana María Enrique Jiménez Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
     
   
Direccions departaments Facultat  
     
Natividad Ramajo Hernández Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
David Vidal Castell Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
Santiago Tejedor Calvo Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Patricia Lázaro Pernias Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
     
   
Professsorat vinculat a estudis de màster  
     
Emilio Fernández Peña Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Catalina Gayà Morla Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
Cristina Pulido Rodríguez Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Mari Luz Barbeito Veloso Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
     
Gestora acadèmica    
     
Anna Bosch Benabarre  
   
Representants alumnat  
   
Pendent Representant alumnat màsters oficials Facultat
Pendent Representant alumnat màsters propis Facultat