Personal Docent i Investigador

Personal Docent i Investigador

El personal docent i investigador (PDI) exerceix la docència de grau superior tant pel que fa al coneixement i a la cultura com pel que fa a la formació especialitzada i a la preparació de l'exercici professional dels estudiants.

El PDI participa, també, en la creació de coneixements científics, tècnics i professionals mitjançant la dedicació a la recerca i la transferència a la societat dels resultats obtinguts.

Aquí podeu consultar el PDI dels departaments adscrits a la Facultat o també directament al Directori:

- Professorat del Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat
- Professorat del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
- Professorat del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
- Professorat del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació