Suport logístic i Punt d'Informació

Què ofereix

Us podeu adreçar al Suport Logístic i Punt d'Informació (SLiPI) per a les qüestions següents:

 • Emergències
 • Farmaciola
 • Informació sobre la ubicació i els horaris de les aules i altres dependències del centre
 • Objectes perduts
 • Informació de les activitats de la Facultat i a altres centres de la UAB
 • Avaries a les instal·lacions o al mobiliari
 • Lliurament de la documentació de Matrícula
 • Lliurament dels justificants d'exàmens
 • Recepció de pràctiques dels alumnes (prèvia sol·licitud dels professors)
 • Lliurament dels carnets d'Estudiant i tramitació d'incidències (només carnets no vinculats financerament a la Caixa de Catalunya)
 • Lliurament i recollida de claus als usuaris autoritzats
 • Gestió del correu, paqueteria i missatgeria
 • Tramitació dels avisos d'absència del professorat
 • Control dels panells informatius i dels cartells a penjar (amb autorització prèvia)
 • Resolució dels dubtes i aclariments sobre temes relacionats amb la Facultat
 • Consigna de treballs

Com contactar

  93 581 16 95

 93 581 20 05

 slipi.comunicacio@uab.cat

Horari d'atenció al públic

El nostre horari d'atenció és:

De 08.30 a 21.00 hores de dilluns a divendres

excepte:

Setmana Santa i Nadal: tancat

Juliol: de 08.30 a 20.00 hores de dilluns a divendres.

Agost: tancat.

Protocol de les pantalles informatives

Objectius:

 • Comunicar tota mena d'actes i activitats de caràcter acadèmic o que estiguin relacionades estretament amb la dinàmica de la Facultat.
 • Difondre les produccions audiovisuals del centre.
 • Actuar com a mitjà de difusió d'informacions d'actualitat rellevants no directament vinculades a la Facultat.

Procediment:

1. Omplir el formulari que trobareu al final d'aquest document, on podeu adjuntar el material en els formats que s'especifiquen.
2. Aquesta petició arriba al Deganat de la Facultat que ha d'autoritzar l'exhibició d'aquest material.
3. Un cop es produeixi aquesta autorització rebreu un correu informant-vos que en un màxim de 48h laborables després d'haver rebut tot el material, aquest estarà visible.

Cas que el format no sigui adient, s'enviarà un correu d'avís per tal que es modifiqui i es torni a omplir el formulari amb el nou material.

En cas que la petició no sigui autoritzada, s'enviarà un correu exposant-ne els motius.

Formulari de sol.licitud de difusió a les pantalles informatives

Format màxim 2 mb i imatge adaptada a pantalla 16:9

Reserva d'espais

Els espais de la Facultat de Ciències de la Comunicació estan a disposició de la comunitat universitària, per a la celebració d'actes acadèmics i científics i d'altres activitats docents, socials i culturals.

Podeu consultar les característiques de l'Aula Magna, Sala de Graus, Sala de Juntes i Sala 44 al següent enllaç:  https://etna.uab.cat/reserva_espais/