Presentació

Vols gestionar la comunicació d'empreses, institucions i organitzacions ? Si t'atrau la comunicació corporativa i la responsabilitat social de les empreses, aquest grau t'ofereix formació especialitzada en una facultat pionera en estudis de comunicació.

Vols aprendre a usar la comunicació com una eina clau per construir i gestionar el que les organitzacions volen dir de si mateixes al seus públics ? Vols conèixer en profunditat els conceptes d'identitat corporativa, cultura, marca, imatge i reputació ? Tens capacitat d'adaptació als canvis i esperit de lideratge ? Vols aprendre a dissenyar un pla de comunicació ?

Tu ja ets UAB!

Perfil de l’estudiant

L’estudiant que vulgui cursar aquest grau haurà d’estar interessat en l’àmbit de la comunicació interna (treballadors de l’organització) i externa (mitjans de comunicació, xarxes socials, la societat en conjunt) que es desenvolupa en les empreses, Administració o entitats sense ànim de lucre.
Haurà de dominar les llengües pròpies del país perquè són les transmissores dels missatges per donar a conèixer els objectius, projectes, productes i serveis de l’organització en diversos formats (sonors, escrits, audiovisuals, digitals).
S’haurà de tenir una motivació especial per entendre l’estructura de tot tipus d’organitzacions, dominar les diferents narratives i pràctiques comunicatives i desenvolupar la gestió de la comunicació per a diferents suports i activitats.

Sortides professionals

 • Direcció en comunicació.
 • Gestió de xarxes socials i comunitats virtuals.
 • Comunicació corporativa interna i externa.
 • Consultoria cultural i comunicativa.
 • Comunicació política.
 • Gestió d'empreses culturals i comunicatives.
 • Gabinets de premsa d'empreses, associacions, entitats i institucions.
 • Gabinets de relacions públiques.
 • Planificació comunicativa.
 • Assessoria i serveis de comunicació.
 • Professional autònom.
 • Docència i recerca.

Coordinador i equip de coordinació

Coordinació d'Estudis
Contacte: Maria José Recoder (dg.c.comunicacio@uab.cat)

Coordinador Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Enric Marín Otto ( Enric.Marin@uab.cat)
Telèfon: 93 581 1943
 
Coordinadora dels programes d'Intercanvis
Ana Fernández Viso  ( intercanvis.comunicacio@uab.cat)
Telèfon: 93 581 1795
 
Coordinadora programa PIUNE
Carmina Crusafon Baqués (Carmina.Crusafon.@uab.cat)
 
Coordinadora programa TUTORSPORT
Elisabet Garcia Altadill  (Elisabet.Garcia.Altadill@uab.cat)

Professorat

Consulta el llistat de professors

Horaris

La consulta dels horaris i l'aulari es realitza a través del mòdul Consulta d'horaris al sia.uab.es

Calendari Acadèmic 2018 - 2019

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Ciències de la Comunicació
https://www.uab.cat/comunicacio/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: Per determinar
60 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: català (50%) i castellà (50%).
Preu per crèdit: 35,77 euros.
Inici de classes:

 


presencial.
Període lectiu: Anual amb assignatures anuals i semestrals.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de via lenta amb la meitat de crèdits per curs (30).
Títol que s'obté: graduat/da en Comunicació de les Organitzacions
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició