Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 439 106 60
2022 302 51 60
2021 344 76 60
2020 372 68 60
2019 483 118 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 97,42% 94,92%
2021 97,78% 95,14%
2020 95,58% 94,94%
2019 95,89% 95,89%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats