Pla d'estudis Grau en Comunicació de les Organitzacions

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 104764 - Estructura de la Comunicació

 104766 - Expressió i Argumentació en Català

 104767 - Expressió i Argumentació en Espanyol

 104763 - Història de la Comunicació

 104768 - Introducció a l'Economia Contemporània

 104784 - Fonaments Tecnològics de la Comunicació

 104776 - Teoria i Estructura de les Relacions Públiques

 106095 - Teoria i Tècniques de la Construcció i la Locució del Discurs

2n curs

 104772 - Actors i Institucions Polítiques Contemporànies (2023-24)

 104770 - Dret de la Comunicació i Deontologia Professional

 104769 - Gestió Documental i d'Arxius

 104771 - Sociologia General

 104765 - Teoria de la Comunicació

 104779 - Comunicació Corporativa: Plans Estratègics

 104780 - Comunicació Interna

 104787 - Gestió i Creació de Continguts per a Xarxes Socials

 104786 - Tècniques de Redacció i Comunicació Audiovisual de les Organitzacions

3r curs

 104781 - Comunicació de Crisis

 104790 - Estadística Bàsica (2023-24)

 104782 - Gestió de la Imatge Pública

 104774 - Introducció al Màrqueting (2023-24)

 104775 - Màrqueting de la Comunicació

 104773 - Mètodes Bàsics de Recerca en Comunicació

 104777 - Organització i Gestió d'Esdeveniments

 104778 - Protocol

 104788 - Responsabilitat Social Corporativa

 104789 - Tècniques de Negociació, Mediació i Lideratge en les Organitzacions

4t curs

 104805 - Treball de Final de Grau

Optatives

 106675 - Big Data i Visualització de Dades

 104796 - Comunicació, Desenvolupament i Cooperació

 104795 - Comunicació i Gènere

 104797 - Comunicació i Opinió Pública

 104794 - Comunicació Política

 104793 - Creació i Organització de Campanyes Electorals

 104801 - Direcció i Gestió d'Organitzacions i Recursos Humans (2023-24)

 104799 - Disseny Gràfic i Infografia

 104783 - Fotografia Institucional i Corporativa

 106674 - Gestió Avançada de Continguts Digitals

 104803 - Indústries de la Cultura i de l'Entreteniment

 104800 - Models de Negoci d'Empreses Comunicatives (2023-24)

 104804 - Pràctiques Externes

 104798 - Psicologia Social i del Consumidor