Pla d'estudis Grau en Comunicació de les Organitzacions

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/ada en Comunicació de les Organitzacions

Horaris

Primer Comunicació de les Organitzacions 2024-2025 (provisional) (última actualització 26 de juny de 2024)

Segon Comunicació de les Organitzacions 2024-2025 (provisional) (última actualització 26 de juny de 2024)

Tercer Comunicació de les Organitzacions 2024-2025 (provisional) (última actualització 26 de juny de 2024)

Quart Comunicació de les Organitzacions 2024-2025 (provisional) (última actualització 26 de juny de 2024)

A partir del dia 6 de setembre de 2024, heu de consultar els horaris i l'aulari actualitzats  a través del mòdul Consulta d'horaris al sia.uab.es

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 30 30    
2n curs 30 30    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

Període lectiu

Anual amb assignatures anuals i semestrals.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de via lenta amb la meitat de crèdits per curs (30).

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
Anual
- Teoria i Tècniques de la Construcció i la Locució del Discurs
- Teoria i Estructura de les Relacions Públiques
1r semestre
- Història de la Comunicació
 - Expressió i Argumentació en Català
- Fonaments Tecnològics de la Comunicació
2n semestre
- Estructura de la Comunicació
- Expressió i Argumentació en Espanyol
 - Introducció a l'Economia Contemporània

 
Anual
- Tècniques de Redacció i Comunicació Audiovisual de les Organitzacions
1r semestre
- Actors i Institucions Polítiques Contemporànies
- Teoria de la Comunicació
- Gestió Documental i d'Arxius
- Comunicació Corporativa: Plans Estratègics
2n semestre
 - Gestió i Creació de Continguts per a Xarxes Socials
- Dret de la Comunicació i Deontologia Professional
- Sociologia General
- Comunicació Interna
 
3r curs 4t curs
1r semestre
- Responsabilitat Social Corporativa
 - Estadística Bàsica
- Organització i Gestió d'Esdeveniments
 - Gestió de la Imatge Pública
- Introducció al Màrqueting
2n semestre
- Màrqueting de la Comunicació
- Comunicació de Crisi
- Tècniques de Negociació, Mediació i Lideratge en les Organitzacions
- Mètodes Bàsics de Recerca en Comunicació
- Protocol
  
- Treball de Final de Grau
 

Assignatures optatives

4t curs
- Pràctiques Externes / 12 cr.
- Estructura Econòmica de les Organitzacions / 6 cr.
- Models de Negoci d'Empreses Comunicatives / 6 cr.
- Direcció i Gestió d'Organitzacions i Recursos Humans / 6 cr.
- Comunicació Política / 6 cr.
- Creació i Organització de Campanyes Electorals / 6 cr.
- Psicologia Social i del Consumidor / 6 cr.
- Big Data i Visualització de Dades / 6 cr.
- Gestió Avançada de Continguts Digitals / 6 cr.
- Disseny Gràfic i Infografia / 6 cr.
- Indústries de la Cultura i de l'Entreteniment / 6 cr.
- Comunicació i Gènere / 6 cr.
- Comunicació i Opinió Pública / 6 cr.
- Comunicació, Desenvolupament i Cooperació / 6 cr.
- Fotografia Institucional i Corporativa / 6 cr.