Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen: 
  • Cultura Audiovisual (0.2)
  • Disseny (0.2)
  • Economia de l'Empresa (0.2)
  • Literatura Catalana (0.2)
  • Literatura Castellana (0.2)
  • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
 
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques  
Altres Proves + 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
---
---

Codi de preinscripció

21121

Perfil de l’estudiant

L’estudiant que vulgui cursar aquest grau haurà d’estar interessat en l’àmbit de la comunicació interna (treballadors de l’organització) i externa (mitjans de comunicació, xarxes socials, la societat en conjunt) que es desenvolupa en les empreses, Administració o entitats sense ànim de lucre.
Haurà de dominar les llengües pròpies del país perquè són les transmissores dels missatges per donar a conèixer els objectius, projectes, productes i serveis de l’organització en diversos formats (sonors, escrits, audiovisuals, digitals).
S’haurà de tenir una motivació especial per entendre l’estructura de tot tipus d’organitzacions, dominar les diferents narratives i pràctiques comunicatives i desenvolupar la gestió de la comunicació per a diferents suports i activitats.

Taules d’adaptacions