Títols propis (DESE, Màster o DEA)

Amb els estudis de Doctorat pots obtenir diversos títols propis:

  • Diploma d’Estudis Superiors Especialitzats (DESE)
    Si el programa de Doctorat ho permet, podràs obtenir-la tan bon punt hagis superat el període de docència en programes del RD 778/1998 i els requisits que assenyali el programa en els programes del RD 185/1985.
  • Màster d’Iniciació a la Recerca
    Si el programa de Doctorat ho permet, podràs obtenir-lo un cop hagis superat el període d’investigació. Aquest és un títol propi que poden atorgar alguns programes de doctorat dels RD 185/1985 i RD 778/1998 si es compleixen els requisits demanats a cada programa.
  • Diploma d’Estudis Avançats (DEA)
    Es tracta d'un títol propi homologable a totes les universitats espanyoles i que s'obté mitjançant la superació de la suficiència investigadora. Aquest títol l'atorguen tots els programes de doctorat del RD 778/1998. Els programes de doctorat  del RD 185/1985 no atorguen aquest títol. Els alumnes que hagin cursat algun programa de doctorat d'aquest RD 185/1985 i vulguin acreditar la Suficiència Investigadora, han de demanar un Certificat Acadèmic Oficial.

Consulta amb al teu departament si calen requisits addicionals per a l’obtenció d’aquest títols propis.

 

Si no trobes en aquestes pàgines la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça ed.certificats@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).