Seguiment anual, règim de permanència i pròrrogues, baixes i canvis de règim

En aquest apartat trobaràs informació sobre el seguiment que hauràs de passar anualment per al doctorat, informació del procediment per a sol·licitar pròrrogues i informació per a sol·licitar baixes temporals o definitives en el programa, així com per canvis de dedicació a la teva tesi doctoral.