Qualificació de la tesi

  • El tribunal avaluador emet un informe amb la qualificació global de la tesi.
  • Les qualificacions poden ser: no apte, aprovat, notable o excel·lent.
  • En cas que la tesi obtingui la qualificació d'excel·lent, el tribunal es tornarà a reunir, a porta tancada, en una nova sessió per proposar la obtenció de la Menció Cum Laude que es farà mitjançant votació secreta i anònima.
  • Quan el secretari del tribunal ens faci arribar a l'Escola de Doctorat la documentació de la teva defensa i, transcorreguts un mínim de 2 dies hàbils, des de l’Escola de Doctorat tancarem la teva acta.
  • Un cop qualificada la teva tesi, podràs consultar la teva nota definitiva consultant el teu expedient en el següent enllaç https://sia.uab.es/ seleccionant la opció Consulta de l'expedient acadèmic i de qualificacions.

Per sol·licitar el títol, consulta aquest enllaç.
 

A tenir en compte
Si has demanat la Menció Internacional o la Menció Industrial cal que tinguis la resolució de la Junta Permanent per a sol·licitar el títol de Doctor/a, atès que aquesta menció s’inclou al títol.