Escola Doctor Robert

Màster en Polítiques Socials i Acció Comunitària

Perfil dels estudiants

Mitjana d'edat

Preinscripció

Matrícula

Mitjana de crèdits matriculats

Professorat per categoria

Graduació i abandonament

Rendiment

Titulats