Màster Universitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària

Formació de caràcter professionalitzador i de recerca que ofereix una perspectiva pràctica, pluridisciplinària i territorialment propera de l’acció comunitària i les polítiques socials.

Informació general

Màster Oficial en Polítiques Socials i Acció Comunitària

El màster universitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària aborda les polítiques públiques i l’acció comunitària combinant coneixements teòrics i pràctics amb la participació de professorat acadèmic i professional, i utilitza la metodologia de l’anàlisi de casos per fer una aproximació complexa i participativa a la realitat del territori.
Es tracten diverses àrees de coneixement al voltant de l’acció i les polítiques socials, la mediació, el desenvolupament comunitari o l’urbanisme, que es materialitzen en visites, experiències i projectes.

Va dirigit a titulats universitaris en Sociologia, Ciència Política, Psicologia, Treball Social, Educació Social, Pedagogia, Psicopedagogia, Economia, Dret, Antropologia, Geografia, Història, Periodisme, Educació Primària i Educació Infantil.

El màster és resultat de la participació interuniversitària a través de l’IGOP (Institut de Govern i Polítiques Públiques) i l'Escola FUAB Formació, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat de Vic. Cada universitat integra al pla d’estudis el seu àmbit de competència aportant una perspectiva descentralitzada i pluridisciplinària.

Sortides professionals

  • Desenvolupament de projectes de gestió pública, recerca social i treball comunitari a través de la comprensió de la convivència, la comunicació i el conflicte.
  • Disseny, planificació, desplegament i avaluació de polítiques, plans, projectes i programes socials, així com orientació i coordinació d’equips professionals i voluntariat en acció comunitària, en l’administració pública i organitzacions del tercer sector.
  • Assessorament i suport extern al disseny i implantació de polítiques, programes, projectes i accions comunitàries dins el sector privat.

Testimonis

Pràctiques

Universitat coordinadora:

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitats participants

Universitat de Girona
Universitat de Lleida
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

Informació addicional

http://escoladeligop.com

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Polítiques Socials i Acció Comunitària Accedir a l'apartat de El màster en xifres

Més informació