Màster oficial en Polítiques Socials i Acció Comunitària

Formació de caràcter professionalitzador i de recerca que ofereix una perspectiva pràctica, pluridisciplinària i territorialment propera de l’acció comunitària i les polítiques socials.

Matrícula Màster Oficial - Polítiques Socials i Acció Comunitària

Estudiants de nou ingrés al màster

Un cop concedit l'accés definitiu al màster, cal formalitzar la matrícula presencial a la Gestió Acadèmica en les dates informades, i en el dia i hora assignats via correu electrònic o telèfon.

En cas que la persona interessada no pugui venir a formalitzar la matrícula, haurà d'autoritzar a una altra persona, que haurà de portar una autorització degudament complimentada i signada amb les seves dades i les de la persona autoritzada, juntament amb una fotocòpia del DNI/NIF de cadascuna.

Per a més informació sobre la matriculació, la documentació a aportar i el tutorial de matrícula, consulteu la pàgina de matriculació i admissió.

Informació sobre beques

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària. El portal inclou tots els ajuts que ofereix la UAB i a més, algunes convocatòries d'altres institucions que poden ser d'interès.

Consulteu l'apartat específic de les beques per a estudis de màster oficial.

Documentació

Accedeix AQUÍ a tota la informació sobre matrícula i documentació a presentar.

Preu:

Alumnes UE/ nacionals: 70€ / crèdit
Alumnes extracomunitaris: 95€ / crèdit
(inclouen taxes i assegurança escolar)
5% dte. Exalumnes FUABformació (només a la primera matrícula del curs complet)
10% dte. Alumni Premium+ (només a la primera matrícula del curs complet)

Crèdits:

60 ECTS