Màster Universitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària

Formació de caràcter professionalitzador i de recerca que ofereix una perspectiva pràctica, pluridisciplinària i territorialment propera de l’acció comunitària i les polítiques socials.

Pla d'estudis Màster Oficial - Polítiques Socials i Acció Comunitària

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Treballs de fi de màster

Des de l'inici del programa i de forma simultània a la realització de tots els mòduls, s'iniciarà el procés formatiu per a l'adquisició d'eines metodològiques de recerca i anàlisi que ajudaran l'estudiant a fer el Treball de Fi de Màster.

Per a l'elaboració del Treball de Fi de Màster els estudiants tindran assignat un tutor de referència que els acompanyarà en tot el procés.
Els estudiants que tinguin interès i disponibilitat horària suficient podran incorporar-se a algunes de les investigacions que s'estiguin desenvolupant en aquell moment a l'IGOP des de la seva Escola ubicada a Nou Barris, a Barcelona. Aquest fet no eximirà de l'elaboració del seu Treball de Fi de Màster, tot i que se'ls possibilitarà relacionar-lo en les esmentades investigacions.