Màster Universitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària

Formació de caràcter professionalitzador i de recerca que ofereix una perspectiva pràctica, pluridisciplinària i territorialment propera de l’acció comunitària i les polítiques socials.

Pla d'estudis Màster Oficial - Polítiques Socials i Acció Comunitària

Equipaments

Per desenvolupar la docència l’equip docent i l’alumnat disposa de tots els serveis de l’Escola FUAB Formació, així com de totes les eines tecnològiques UAB.

Els estudiants del màster, com alumnes UAB, també disposen d’accés al Servei de Biblioteques de la UAB