Escola Doctor Robert

Admissió i prematrícula al màster

Un cop rebuda la sol·licitud, l'estudiant entra en el procés de selecció. El resultat de la sol·licitud d’admissió es comunica per correu electrònic en un període de dues a quatre setmanes, en cas d’admissió, s’indicarà també la prematrícula que cal abonar.

ATENCIÓ: Aquest procés pot trigar de 2 a 4 setmanes, per tant no és necessari posar-se en contacte amb la Gestió Acadèmica si no s'ha superat aquest termini.

  • Resolució favorable: l'estudiant rebrà la notificació de d’admissió amb instruccions per completar la prematricula.
  • Resolució no favorable: la coordinació indicarà les causes a l'estudiant.
  • Llista d'espera: en aquest cas l'estudiant també rebrà informació sobre les causes. Aquest estat quedarà resolt abans del tancament del període de preinscripció.

En cas de resolució favorable, la Gestió Acadèmica et facilitarà la carta d’admissió per tramitar, si s’escau, el visat o el NIE d’estudiant. Per informació addicional sobre aquests tràmits pots consultar l'ambaixada o consolat espanyol més proper a tu, o també l’International Support Service de la UAB (*).

 

Prematrícula

En cas de rebre l’admissió al màster, la Gestió Acadèmica t'enviarà una notificació amb les instruccions per formalitzar el pagament de la prematricula per Terminal Punt de Venda (TPV) virtual. Si no es completa la prematricula, el centre es reserva el dret d'assignar la plaça a un altre aspirant. 

 

Anul·lació de la prematricula 

Només es retornarà íntegrament l'import de la prematrícula quan, per causes no imputables a l’estudiant, no es realitzi l’activitat o no es presti el servei. També es retornarà en el cas d’estudiants extracomunitaris a qui s’hagi denegat el visat, sempre que presentin un document acreditatiu.

Excepcionalment, s’admetran sol·licituds d’anul·lació de la prematrícula  presentades abans de l’inici del període de matrícula, quan  la persona interessada al·legui malaltia greu, accident o altra circumstància excepcional, degudament justificada, que no li permeti el seguiment normal del curs.

 

(*) International Support Service (ISS)

Edifici Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General,
Plaça Cívica - Campus de Bellaterra


Tel. +34 93 581 22 10
international.support@uab.cat

 

Horari d'atenció al públic:

De dilluns a dijous de:

9:45-13:30 i 15:00-16:30

Divendres de 9:45-14:00

Horari d'estiu (juliol i agost)

De Dilluns a Divendres de 9:45 a 13:30h