Informació general

 • Màster Universitari UAB
 • Crèdits: 60 crèdits ECTS
 • Inici de curs 20/10/2023
  Fi de curs 05/07/2024
 • Inici de la preinscripció 13/01/2023
  Veure el calendari
 • Estat de la preinscripció: Tancada
 • Places: 30 places en Anglès i 30 places en Espanyol
 • Preu: 150 € / crèdit, inclou taxes i assegurança escolar.
  5% dte. Alumni UAB (només a la primera matrícula del curs complet)

 • Idioma: Castellà i Anglès (100%)
 • Modalitat: Online

 • Centre docent: Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (centre adscrit)

En extinció

El concepte actual de la medicina transfusional inclou tant la transfusió de components sanguinis com els transplantaments hematopoètics, la teràpia cel·lular i de teixits i la immunoteràpia, àmbits que integren el pla d’estudis del màster oficial en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars Avançades.

Objectius:
Proporcionar una àmplia formació en medicina transfusional i teràpies cel·lulars avançades per tal de capacitar als estudiants per exercir professionalment en centres de transfusió, liderar recerca en àmbits relacionats i desenvolupar projectes tècnicament qualificats en el sector privat.

Perfil d’ingrés:
- Titulats universitaris en Medicina, Farmàcia, Ciències Biomèdiques i Biologia o equivalents.
- De manera excepcional, hi podran accedir els interessats amb altres titulacions que comptin amb experiència professional àmplia relacionada amb l'àmbit.

El màster té una periodicitat biennal i s’imparteix en línia, tant en anglès com en castellà.
- Per cursar el màster en anglès cal acreditar un nivell d'anglès equivalent al B2.
- Per cursar el màster en espanyol cal acreditar un nivell d'espanyol equivalent al C1 i de l'anglès equivalent al B1 (inclou lectures en anglès).

 

 

Màster oficial vinculat a la Càtedra de Medicina Transfusional i Teràpia Cel·lular i Tissular (CMT3), formada per membres de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Fundació Salut i Envelliment UAB (FSiE UAB), i el Banc de Sang i de Teixits (BST): una plataforma per potenciar la col·laboració entre investigadors i docents dels àmbits biomèdic, sanitari i assistencial amb els docents i investigadors de la UAB.

 

Sortides professionals

Aquest màster capacita per a exercir activitat professional a:
 • centres de transfusió.
 • serveis de transfusió dins dels hospitals.
 • instituts privats del sector.

Testimonis

Pràctiques

Universitat coordinadora:

Universitat Autònoma de Barcelona

Qualitat

Accedir a l'apartat de El màster en xifres