Màster oficial en Medicina Transfusional i Teràpies Cel.lulars Avançades / Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies

Formació en línia i bilingüe anglès-castellà en medicina transfusional i teràpies cel·lulars avançades per exercir professionalment en centres de transfusió i liderar projectes de recerca

Professorat Màster Oficial - Medicina Transfusional i Teràpies Cel.lulars Avançades / Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies

Coordinació del màster

Joan Garcia López
Correu electrònic: Joan.Garcia.Lopez@uab.cat