Prevenció
de riscos i salut

Política preventiva

El Pla de prevenció de riscos laborals (PPRL) és l'eina mitjançant la qual s'integra l'activitat preventiva de l'empresa dins del seu sistema general de gestió d'acord a la implementació de la política de prevenció de riscos laborals.