Investigació d'accidents

L'Àrea de Prevenció i Assistència (APA) realitza la investigació dels accidents que generen una baixa mèdica, atès que aquest fet ja implica que l'accident ha tingut una certa importància des del punt de vista de la gravetat del dany.

Els accidents lleus, que únicament demanen una cura de farmaciola o del SAS, queden registrats per l'APA i els propis usuaris realitzen la investigació de l'accident, mitjançant el formulari de  Comunicat d'accident o incident  que es pot trobar a la intranet, que s'haurà de retornar a l'APA. Aquesta situació també s'aplica als incidents.

La informació que proporciona una investigació en línia, pot merèixer un anàlisis més profund per part de l'APA.


Circuits d'investigació i dades relatives als accidents: