Missatge del degà

Isidre Gibert, degà de la Facultat

Missatge del Degà

En nom de tota la comunitat universitària, professorat, investigadors i investigadores, personal d’administració i serveis i molt especialment de les persones que integrem l’equip de deganat, us donem la benvinguda a la Facultat de Biociències.

La Facultat de Biociències és única, singular, diversa i un model per a moltes universitats. Una Facultat que, tot i ser jove (creada el 2006), està plenament consolidada i reconeguda. Des de la seva gènesi i constitució, ha estat capdavantera amb el seu model d’organització i gestió en l’àmbit de les “ciències de la vida”. Sorgida d’una facultat molt més generalista en origen, la Facultat de Ciències, l’empenta de les diferents disciplines que s’aixopluguen sota la Biologia van permetre organitzar la Facultat i els seus estudis identificant objectius professionals (i, per tant, formatius) clarament diferenciats i especialitzats. En aquest context, la Facultat de Biociències és actualment responsable de 7 graus oficials (tres d’ells únics a l’Estat espanyol), participa en 3 graus oficials interuniversitaris i interfacultatius, és responsable de 9 Màsters Oficials, participa en 4 Màsters Interuniversitaris, 2 Màsters internacionals Erasmus Mundus, 1 estudi propi d’especialització i ofereix un Minor.

És única, amb relació a les facultats de l’àmbit de la Biologia de l’entorn. És singular pel fet que no hi ha altres exemples de facultats amb un ventall tan ampli d’estudis "Bio" organitzats per un mateix centre. És diversa quant als estudis i al nivell d’especialització d’aquests i en relació als àmbits professionals i científics. Finalment, és model per a altres universitats en què encara es manté una estructura sols al voltant de la Biologia. Una Facultat, doncs, capdavantera i un referent que compta amb un ampli reconeixement, tant nacional com internacional.

El compromís com a equip de deganat recull els principals objectius estratègics per als pròxims anys (2022-2025) i s’alinea amb el Pla Estratègic UAB 2018-2030. Aquest pla agrupa els objectius en les 6 línies estratègiques d’aquest pla marc UAB i el podeu consultar en aquest enllaç.

Acabar aquest missatge amb el nostre ferm compromís de treballar incansablement per vosaltres, per a la vostra formació com a futurs professionals i perquè el vostre pas per la nostra Facultat es converteixi també en quelcom que us ompli de bons records, de vivències i de nous companys i companyes de vida.

Una molt cordial salutació,

 

Isidre Gibert

Degà