Avisos

Citacions matrícula Estudiants UAB

[05/07/2019] Ja podeu consultar el dia i l'hora concreta en la que iniciar l'automatrícula, trobareu la informació a la fitxa del vostra Grau > Matrícula > Altres cursos


El procés d'automatrícula s'iniciarà entre el 17 i el 30 de juliol de 2019, segons els Sistema de citacions per baremació d'expedient, que assigna dia i hora a partir del qual l'estudiant pot accedir lliurement a la seva matrícula.


El sistema de citacions per baremació d'expedient, permet fer una assignació automàtica i massiva de citacions de matrícula als estudiants d'un pla d'estudis, ordenant-les per intervals del nombre de crèdits pendents de superar i, dins de l'interval, per la millor nota mitja de l'expedient acadèmic.

Acreditació econòmica / Beca equitat AGAUR

[05/07/2019] A partir del dia 6 de juliol es podrà sol·licitar l’Acreditació econòmica / Beca equitat al web d’AGAUR en aquest enllaç, el tràmit és necessari per a fer la matrícula com estudiant becari si no s’ha gaudit de beca el curs anterior.

Informació matrícula Curs 2019/20

[01/05/2019 - 07/06/2019] Ja està actualitzada la informació de matrícula per als Graus de la Facultat per al curs 2019/20.

Podeu consultar la informació de cada Grau aquí.
 

Veure més avisos