Oferta de màsters oficials

Llistat dels màsters oficials de la Facultat de Biociències on s'indica el tipus de màster, les places i la modalitat
Nom Tipus Places Modalitat
Antropologia Biològica Interuniversitari
Aqüicultura Interuniversitari 25 Presencial
Bioinformàtica / Bioinformatics Màster Oficial UAB 26 places Presencial
Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology Interuniversitari 25 places Presencial
Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina Màster Oficial UAB 40 places Presencial
Biotecnologia Avançada Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Citogenètica i Biologia de la Reproducció Màster Oficial UAB 25 places Presencial.
Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat Màster Oficial UAB 30 places Presencial.
Erasmus Mundus en Educació internacional en Vacunes / Erasmus Mundus in Leading International Vaccinology Education Erasmus Mundus 25 places
Erasmus Mundus en Sanitat Aqüícola / Erasmus Mundus Master of Science in Health Management in Aquaculture Erasmus Mundus
Genètica Avançada / Advanced Genetics Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Immunologia Avançada Interuniversitari
Microbiologia Aplicada Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Neurociències Màster Oficial UAB 40 places Presencial.