Documentació alumnat admès a Màsters

1.- ALUMNAT AMB NACIONALITAT ESPANYOLA

DNI

 

2.- ALUMNAT COMUNITARI

En el moment de la matrícula
Aquest alumnat ha de matricular-se amb el passaport o el NIE. Mentre no aporti cap d’aquests dos documents, pot aportar el document identificador del seu país

A l'inici de curs
Cal entregar NIE (D'acord amb la legislació vigent, tots els estudiants que pertanyin a un estat membre de la Unió Europea o un altre estat que formi part de l'Acord sobre l'espai econòmic europeu, així com la Confederació Suïssa, i que tinguin la intenció de residir a l'Estat espanyol per a un període superior a tres mesos, han de sol·licitar obligatòriament la inscripció al Registre Central d'Estrangers, on obtindran un certificat de registre i un número d'identificació d'estranger (NIE).)

Com gestionar NIE
Registre NIE

Data límit entrega
Aquest alumnat no podrà iniciar pràctiques amb cotització si no aporta passaport o NIE. Si no aporta un dels dos documents requerits a data 31 de desembre, s’anul·larà la matrícula de les assignatures amb cotització d’aquest alumnat.

 

3.- ALUMNAT NO COMUNITARI

En el moment de la matrícula
Aquest alumnat ha d’aportar el NIE en el moment de la matrícula. S’acceptarà igualment tant el NIE que es troba a la TIE, com al visat, com a la resolució dels permisos d’estada, sempre que estiguin vigents, atès que en aquests darrers documents ja hi ha la mateixa informació que hi constarà posteriorment a la TIE. Mentre no aporti aquest document pot aportar el passaport vigent.

A l'inici de curs
Cal entregar TIE

Com gestionar TIE
Demana la TIE

Data límit entrega
Si no s’aporta un d’aquests documents a data 31 de desembre, s’anul·larà la matrícula d’aquest alumnat d’acord amb el procediment establert.

 

1.- SI HEU ESTUDIAT A LA UAB

  1. No cal entregar certificat acadèmic
  2. No cal entregar títol (però cal haver-lo sol·licitat abans del 15/09)

 

2.- SI HEU ESTUDIAT A LA RESTA DE L’ESTAT ESPANYOL, UE, EEE O SUÏSSA

  1. Certificat acadèmic, document oficial en format digital i amb codi segur de verificació (csv) per poder validar la seva autenticitat.
  2. Títol de grau o certificat substitutori (sol·licitat abans del 15/09) en format digital i amb codi segur de verificació (csv) per poder validar la seva autenticitat.

Data límit entrega
El termini màxim per a aportar la documentació a la gestió acadèmica és el 15 de desembre. Si no aporta els documents requerits s’anul·larà la matrícula d’aquest alumnat d’acord amb el procediment establert.

 

3.- SI HEU ESTUDIAT A LA RESTA DE PAÏSOS

  1. Certificat acadèmic, document oficial en format digital i amb codi segur de verificació (csv) per poder validar la seva autenticitat. Ha d'estar legalitzat o postil·lat.
  2. Títol de grau o certificat substitutori (sol·licitat abans del 15/09) en format digital i amb codi segur de verificació (csv) per poder validar-ne l'autenticitat. Ha d'estar legalitzat o postil·lat.

Consulteu com legalitzar la documentació
Legalització de documents estrangers

Data límit entrega
El termini màxim per a aportar la documentació a la gestió acadèmica és el 15 de desembre. Si no aporta els documents requerits s’anul·larà la matrícula d’aquest alumnat d’acord amb el procediment establert.

 

1.- NUSS PER A LA REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES

Número d’afiliació a la Seguretat Social. En el procés de matrícula es pot omplir el camp NUSS (número d’afiliació a la Seguretat Social). No és imprescindible indicar-lo ni cal presentar posteriorment cap documentació. No obstant, abans de fer qualsevol estada de pràctiques hauran de facilitar aquesta dada a la gestió acadèmica.

Atenció:
Per a poder fer pràctiques és imprescindible aportar abans a la gestió acadèmica (anotant el número en el full de compromís de les pràctiques) el NUSS.
Per a gestionar el NUSS serà imprescindible tenir prèviament DNI, NIE o passaport. Es recomana als alumnes estrangers que gestionin el NIE/TIE abans de començar el curs.

 

2.- IMPORTÀNCIA GESTIÓ NIE I NUSS :

Atenció:

  • Tots els alumnes -> Sense NUSS no es podran iniciar l'assignatura de pràctiques externes.

  • Alumnes comunitaris -> Si els alumnes comunitaris no han presentat, a més del NUSS, passaport ni NIE a data 31 de desembre, s’anul·larà la matrícula de les assignatures amb cotització d’aquest alumnat.

  • Alumnes NO comunitaris -> Si els alumnes NO comunitaris no han presentat, a més del NUSS, la TIE a data 31 de desembre, s’anul·larà la matrícula d’aquest alumnat.

 

3.- MÉS INFORMACIÓ SOBRE LES PRÀCTIQUES:
Pràctiques curriculars màsters

 

4.- PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE LA COTITZACIÓ:

FAQS

 

1.- ORDRE SEPA

 Ordre SEPA de domiciliació directa: En cas de domiciliar l’import de la matrícula s’ha d’imprimir i signar i enviar a través de formulari habilitat a la gestió acadèmica de la Facultat de Bioicències amb posterioritat a la matrícula. Les dades bancàries han d'incloure els codis IBAN i BIC (només si l’entitat no es troba a l’Estat espanyol). Només s’accepten comptes d’entitats ubicades a la Unió Europea, Andorra, Ciutat del Vaticà, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino o Suïssa.

Data límit entrega
El termini màxim per a aportar la documentació a la gestió acadèmica és el 15 de desembre.

 

2.- ALUMNES QUE TINGUIN DRET A ALGUNA BONIFICACIÓ O GRATUÏTAT EN EL PREU DE LA MATRÍCULA

La documentació acreditativa d’una bonificació o descompte s’ha d’avançar a través del formulari de documentació  a la gestió acadèmica de la Facultat de Bioicències abans de la matrícula i s’ha de lliurar l’original o una còpia electrònica autèntica a la gestió acadèmica.

Data límit entrega
El termini màxim per a aportar la documentació original a la gestió acadèmica és el 7 de novembre.