Pràctiques curriculars màsters

Màster Coordinació de pràctiques i TFM E-mail de contacte Telèfon
Aqüicultura Maria Constenla Matalobos Maria.Constenla@uab.cat 93 581 28 75
Erasmus Mundus AquaHealth Maria Constenla Matalobos Maria.Constenla@uab.cat 93 581 28 75
Bioinformàtica Raquel Egea master.bioinformatics@uab.cat 93 581 33 59
Citogenètica i Biologia de la Reproducció Joan Blanco joan.blanco@uab.cat  93 581 18 39
Zaida Sarrate Zaida.Sarrate@uab.cat 93 581 83 69
Antropologia Biològica Xavier Jordana Xavier.Jordana@uab.cat 93 581 26 18
Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals Mercè Llugany Ollé Merce.Llugany@uab.cat 93 581 17 94
Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina Jaume Farrés (especialitat Biomolècules en Recerca Biomèdica) Jaume.Farres@uab.cat 93 581 25 57
Francesca Canalias (especialitat Patologia Molecular) Francesca.Canalias@uab.cat 93 581 15 75
Biotecnologia Avançada Pau Ferrer (Pràctiques) Pau.Ferrer@uab.cat 93 581 26 92
Francesc Godia (TFM) Francesc.Godia@uab.cat 935814790
Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat Bernat Claramunt Bernat.Claramunt@uab.cat 93 581 26 18
Francesc Muñoz Francesc.MunozM@uab.cat 93 581 3745
Genètica Avançada Mª Antonia Velázquez Henar (TFM) Antonia.Velazquez@uab.cat 93 581 31 11
Susana Pastor (Pràctiques) Susana.Pastor@uab.cat 93 586 80 48
Immunologia Avançada Carme Roura Mir  Carme.Roura@uab.cat 93 581 28 01
Microbiologia Aplicada Esther Julián (Pràctiques) Esther.Julian@uab.cat 93 581 30 96
Jesus Aranda (Pràctiques) Jesus.Aranda@uab.cat 93 581 1665
Isidre Gibert (TFM) Isidre.Gibert@uab.cat 93 581 20 50
Neurociències Vicente Martínez Vicente.Martinez@uab.cat 93 581 38 34
Erasmus Mundus LIVE Carme Roura Mir Carme.Roura@uab.cat 93 581 28 01

Procediment_PAE_Masters_BCC

Calendari
El calendari per a la realització de les pràctiques cal acordar-lo la coordinació de pràctiques del màster corresponent, dins el període establert del curs acadèmic.


Fulls de Compromís
S'ha d'omplir aquest full de compromís
Català  Castellano English

I entregar-lo a la gestió Acadèmica, perquè elabori el conveni, a través d'aquest formulari

A tenir en compte

 1. El full de compromís no és el conveni
 2. El full de compromís s’entrega 20 dies abans de l’inici de l’estada
 3. Si veieu que triga més de 20 dies aviseu a la GA
 4. Fins que no estigui el conveni signat per les 3 parts no es pot iniciar les pràctiques
 5. Si s’entrega en menys temps, es modificarà la data d’inici i la data final. Es cotitzarà segons el que diu el conveni signat
 6. El nombre d’hores de pràctiques és el que s’indica en el conveni
 7. Cal disposar de certificat digital per a la signatura del conveni
 8. És obligatori disposar del NUSS i fer-lo constar en el full de compromís
 9. Dates inici períodes es respectaran. No es poden posar períodes que no corresponguin a la realitat, i en cas de modificacions (ampliacions, finalització anticipada, inici retardat s’autoritzarà únicament per causes justificades (i s’ha d’informar almenys 20 dies abans del fet)

 

El Degà de la Facultat, l’alumnat i les Entitats Col·laboradores han de signar el conveni específic de cooperació educativa per donar cobertura legal a les estades vinculades a les pràctiques acadèmiques curriculars (PAE). 

A partir del curs 2021/22 els convenis se signaran obligatòriament en format electrònic i l’alumnat haurà de disposar de signatura electrònica. 

L’administració pública ofereix diferents sistemes de signatura electrònica: 

 • Certificat idCAT, es pot obtenir a: 

La Unitat d’Arxiu General i Oficina d’Assistència en Matèria de Registre de la UAB (Edifici Rectorat). Cal sol·licitar cita prèvia a través de la Seu Electrònica de la UAB 

Registre Presencial

Les ER (Entitats de Registre) dels Ajuntaments. Contacteu per telèfon amb l’ER de l’Ajuntament i confirmeu que us emetran el certificat. Pregunteu: horari, si cal cita prèvia i si és el cas si l’emeten a persones d’altres municipis. 

Més informació: IdCAT

 • DNI electrònic 

Es tracta d’un certificat vinculat al DNI-e. Es pot sol·licitar l’activació en les Oficines d’Expedició (OE) del DNI 

Més informació: DNI Electrònic

 • Certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) 

Es pot sol·licitar en algunes delegacions de l’Agència Tributària i a les Oficines de la Seguretat Social. Cal consultar amb les oficines corresponents abans d’anar-hi: 

Agència Tributària

Seguretat Social

 

A partir del mes de gener de 2024 tots els estudiants que facin pràctiques curriculars hauran de cotitzar a la Seguretat Social. De la gestió i del cost d’aquesta cotització es farà càrrec la Universitat en el cas de pràctiques curriculars no remunerades. Quan les pràctiques curriculars siguin remunerades, tant la gestió com el cost anirà a càrrec de l’empresa on es facin aquestes pràctiques.

Per poder gestionar les altes dels períodes de cotització, és necessari tenir informat el Número de la Seguretat Social (NUSS) a l’expedient acadèmic. Per aquest motiu cal que reviseu les dades personals que consten al sistema informàtic de la UAB i actualitzeu el NUSS.

Al web de la Seguretat Social es fa servir l’acrònim NSS, que és el mateix que a les nostres bases de dades de gestió del vostre expedient acadèmic anomenem NUSS.

Consulta del NSS

Si disposes d’identificació digital pots obtenir informació sobre el seu NUSS a través de dues opcions:

 1. Servei Acreditació del Número de la Seguretat Social existent a la Seu Electrònica de la Seguretat Social i del Portal de la TGSS -Importass-. L’accés a aquest servei es pot fer per SMS, Clave PIN, Cl@ve Permanente y Certificat electrònic/DNIe.
 2. Aplicació Mi Carpeta ciudadana. A través d’aquesta aplicació els estudiants només podran visualitzar el seu NSS en el supòsit que hagi figurat en situacions d’alta en la Seguretat Social com a treballador o assimilat.

Assignació del NSS

En el supòsit de que no tinguis el NSS, el pots sol·licitar a través dels següents procediments:

 • Si has cursat la ESO o el Batxillerat a España, pots consultar el teu NUSS en aquest enllaç.
 • Si ets estranger o no has cursat la ESO o el Batxillerat a España o consultar el NUSS no el tens informat i disposes de certificat digital, has de sol·licitar l’assignació de número a la Seguretat Social en aquest enllaç.
 • Si ets estranger o no has cursat la ESO o el Batxillerat a España i no disposes de certificat digital, has de sol·licitar l’assignació de número a la Seguretat Social en aquest enllaç i adjuntar la següent documentació:

Preguntes freqüents

Podeu consultar l'apartat de preguntes freqüents sobre les cotitzacions de les pràctiques curriculars en aquest enllaç