Oferta de màsters oficials

Llistat dels màsters oficials de la Facultat de Biociències on s'indica el tipus de màster, les places i la modalitat
Nom Tipus Places Modalitat
Bioinformàtica / Bioinformatics Màster Oficial UAB 26 places Presencial
Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology Interuniversitari 25 places Presencial
Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina Màster Oficial UAB 40 places Presencial
Biotecnologia Avançada Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Citogenètica i Biologia de la Reproducció Màster Oficial UAB 25 places Presencial.
Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat Màster Oficial UAB 30 places Presencial.
Genètica Avançada / Advanced Genetics Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Microbiologia Aplicada Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Neurociències Màster Oficial UAB 40 places Presencial.