Oferta de màsters oficials

Llistat dels màsters oficials de la Facultat de Biociències on s'indica el tipus de màster, les places i la modalitat
Nom Tipus Places Modalitat
Bioinformàtica / Bioinformatics Màster Universitari UAB 26 places Presencial
Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology Interuniversitari 25 places

Presencial

Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology Interuniversitari 25 places Presencial
Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina Màster Universitari UAB 40 places Presencial
Biotecnologia Avançada Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Citogenètica i Biologia de la Reproducció Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat Màster Universitari UAB 30 places Presencial
Genètica Avançada / Advanced Genetics Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Microbiologia Aplicada Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Neurociències Màster Universitari UAB 40 places Presencial