Pla d'Acció Tutorial

Aquí es pot consultar el pla d'acció tutorial de la Facultat de Biociències:

Pla d'acció tutorial de la Facultat