Olimpíada de Biologia

Olimpíada de Biologia

L’Olimpíada de Biologia de Catalunya té com a objectiu principal estimular i implicar als estudiants de Batxillerat en el desenvolupament d’aquesta ciència, atès que resulta impossible comprendre la vida, analitzar els seus problemes i plantejar solucions sense un coneixement adequat de les principals qüestions biològiques, per exemple en aspectes com la contaminació ambiental i el canvi climàtic, la biotecnologia, la conservació de la biodiversitat, i el diagnòstic i tractaments de malalties, entre molts altres.

La prova consisteix en una part teòrica, que realitza tot l’alumnat inscrit, i una altra de pràctica, que realitzen només els 20 alumnes finalistes.

Per a més informació podeu consultar el web oficial.