Departaments de la Facultat

Departaments amb docència majoritària a la Facultat

Altres departaments amb docència a la Facultat

Altres departaments de la UAB també col·laboren amb la Facultat impartint assignatures de la seva especialitat:

Departament de Física
Departament de Geologia
Departament de Matemàtiques
Departament de Química
Departament d'Enginyeria Electrònica
Departament d'Enginyeria Química
Departament de Dret Públic i Ciències Històricojurídiques
Departament de Ciència Política i Dret Públic
Departament d'Economia Aplicada
Departament d'Empresa
Departament de Geografia
Departament de Farmacologia de Terapèutica i de Toxicologia
Departament de Pediatria
Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva
Departament de Filosofia
Departament de Sociologia