Comissió Mixta de Deganat i Alumnat

Comissió Mixta Deganat Alumnat

Podeu consultar les Actes d'aquesta comissió aquí.