Comissió de Qualitat

Comissió de Qualitat

FUNCIONS

 • Fer el seguiment de la política i objectius de qualitat del centre.
 • Vetllar per l’acompliment del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) del Centre.
 • Vetllar per la difusió i implantació de la política i objectius de Qualitat del centre i del SGIQ.
 • Definir i vetllar per l’actualització i el manteniment del quadre de comandament del centre.
 • Fer el seguiment de les propostes de millora.
 • Participar activament en el procés de certificació del SGIQ del Centre.

 

MEMBRES

 • Cristina Maria Pereira Dos Santos, vicedegana de Programació Acadèmica i Qualitat (Presidenta Comissió)
 • Anna Barragán Leiva, administradora de Centre
 • Josep Maria Campuzano Puntí, gestor Acadèmic
 • Sònia Casillas Viladerrams,  Vicedegana d’Estudiants i Ocupabilitat
 • Daniel Yero Corona, coordinador del Grau en Microbiologia
 • Teresa Badia Ricart, gestora de Qualitat (Secretària Comissió)
 • Maria Constenla Matalobos, coordinadora del Màster en Aqüicultura
 • Robert Vera Campillo, estudiant del Grau en Ciències Biomèdiques

 

ACTES DE LA COMISSIÓ

Podeu consultar les actes de la Comissió en el següent enllaç.