Estructura administrativa

Àmbit d'actuació

Estructura administrativa

Administradora de centre: Anna Barragán Leiva

Estructura administrativa bàsica per a donar servei al desenvolupament de la docència homologada i la recerca bàsica de l'àmbit.

L'Administració de Centre és responsable de l'administració dels serveis universitaris, del personal d'administració i serveis i de la gestió del pressupost de l'àmbit territorial que li ha estat delegat per la Gerència.

L'administrador/a de Centre no podrà tenir encomanades funcions docents ni de recerca.

Administradora de Centre: Anna Barragán
Secretària: Olvido Espés
Telèfon: 93 581 19 46/ 93 581 31 43
Adreça electrònicaad.ciencies.biociencies@uab.cat


Responsable Gestió Acadèmica: Josep Maria Campuzano Puntí
Telèfon: 93 581 37 10
Adreça electrònica: ga.biociencies@uab.cat


Responsable Gestió Econòmica: Lourdes Collazos
Telèfon: 93 581 37 26
Adreça electrònica: ge.biociencies@uab.cat
 

Responsable Servei d’Informàtica Distribuïda: Carmen Pechoabierto
Telèfon: 93 581 32 46
Adreça electrònica: sid.ciencies@uab.cat


Responsable SLIPI: José Manuel Castellano
Telèfon: 93 581 27 64
Adreça electrònica: slipi.ciencies@uab.cat


Responsable de la Biblioteca de Ciència i Tecnologia: Montserrat Mallorquí
Telèfon: 93 581 10 86
Adreça electrònica: bib.ciencies.tecnologia@uab.cat


Responsable de Manteniment de l'Edifici: Pere Jornet
Telèfon: 93 581 30 44
Adreça electrònica: manteniment.ciencies.biociencies@uab.cat


Responsable de Qualitat: Teresa Badia Ricart
Telèfon: 93 581 40 94
Adreça electrònica: qualitat.ciencies@uab.cat

La Facultat de Biociències està oberta tots els dies laborables des de les 8 fins a les 21 h. En els períodes de Nadal i Setmana Santa la Facultat romandrà tancada. Pel que fa als mesos de juliol i agost aquest horari varia. Cal consultar la web.