Coordinacions de titulació

Coordinadors i coordinadores de graus

Els coordinadors i les coordinadores d'estudis són les persones encarregades de dirigir, organitzar i coordinar els ensenyaments de cadascuna de les titulacions que s'imparteixen a la Facultat. El coordinador/La coordinadora d'estudis pot ser assistit/assistida per la sotscoordinació d'estudis.

Els coordinadors de les titulacions de la Facultat de Biociències són els següents:

Grau en Biologia: Cristina Maria Pereira Dos Santos
coordinacio.grau.biologia@uab.cat
Telèfon de contacte: 935811317
Visites: A concertar

Grau en Bioquímica: Josep Antoni Pérez Pons
coordinacio.grau.bioquimica@uab.cat
Telèfon de contacte: 935868952
Visites: A concertar

Grau en Biotecnologia: Marc Torrent Burgas
coordinacio.grau.biotecnologia@uab.cat
Telèfon de contacte: 935814147
Visites: A concertar

Grau en Genètica: María Pilar García Guerrerio
coordinacio.grau.genetica@uab.cat
Telèfon de contacte: 935814703
Visites: A concertar

Grau en Microbiologia: Susana Campoy Sánchez
coordinacio.grau.microbiologia@uab.cat
Telèfon de contacte: 935813721
Visites: A concertar

Grau en Ciències Biomèdiques: Albert Quintana Romero
coordinacio.grau.ciencies.biomediques@uab.cat
Telèfon de contacte: 935814967
Visites: A concertar

Grau en Biologia Ambiental: Anselm Rodrigo Domínguez
coordinacio.grau.biologia.ambiental@uab.cat
Telèfon de contacte: 935813786
Visites: A concertar

Coordinadors i coordinadores de màsters

Coordinadora d'Antropologia Biològica: Cristina M. Pereira dos Santos
coordinacio.master.antropologia@uab.cat
Telèfon de contacte: 935811503
Visites: A concertar                                                          

Coordinadora d'Aqüicultura: Maria Constenla Matalobos
coordinacio.master.aquicultura@uab.cat
Telèfon de contacte: 935812875
Visites: A concertar 

Coordinadora de Bioinformàtica/Bioinformàtics: Sònia Casillas Viladerrams
coordinacio.master.bioinformatica@uab.cat
Telèfon de contacte: 935862730
Visites: A concertar  

Coordinadora de Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals: Mercè Llugany Ollé
merce.llugany@uab.cat
Telèfon de contacte: 935811794
Visites: A concertar

Coordinadora de Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina: Irantzu Pallarés Goitiz
coordinacio.master.bioquimica@uab.cat
Telèfon de contacte: 935812154
Visites: A concertar

Coordinador de Biotecnologia Avançada: David Reverter Cendrós
coordinacio.master.biotecnologia.avancada@uab.cat
Telèfon de contacte: 935868955
Visites: A concertar

Coordinador de Citogenètica i Biologia de la Reproducció: Ignasi Roig Navarro
coordinacio.master.citogenetica@uab.cat
Telèfon de contacte: 935811211
Visites: A concertar

Coordinadora d'Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat: Ana Morton Juaneda
coordinacio.master.ecologia.terrestre@uab.cat
Telèfon de contacte: 935811844
Visites: A concertar

Coordinador de Genètica Avançada / Advanced Genetics: M. Antonia Velázquez Henar
coordinacio.master.genetica@uab.cat
Telèfon de contacte: 9358131111
Visites: A concertar

Coordinadora d'Immunologia Avançada:  Carme Roura Mir
coordinacio.master.immunologia.avancada@uab.cat
Telèfon de contacte: 935812801
Visites: A concertar

Coordinadora de Microbiologia Aplicada: Olga Sánchez Martínez
coordinacio.master.microbiologia@uab.cat
Telèfon de contacte: 935868022
Visites: A concertar

Coordinador de Neurociències: Joaquim Martí Clúa
coordinacio.master.neurociencies@uab.cat
Telèfon de contacte: 935811666
Visites: A concertar

Coordinadora Erasmus Mundus Live: Dolores Jaraquemada Pérez de Guzmán
Dolores.Jaraqumada@uab.cat
Telèfon de contacte: 935812804
Visites: A concertar