Coordinacions de titulació

Coordinadors i coordinadores de graus

Els coordinadors i les coordinadores d'estudis són les persones encarregades de dirigir, organitzar i coordinar els ensenyaments de cadascuna de les titulacions que s'imparteixen a la Facultat. El coordinador/La coordinadora d'estudis pot ser assistit/assistida per la sotscoordinació d'estudis.

Els coordinadors de les titulacions de la Facultat de Biociències són els següents:

Grau en Biologia: Soledad Martos Arias
coordinacio.grau.biologia@uab.cat
Telèfon de contacte: 935811794
Visites: A concertar

Grau en Bioquímica: Alicia Roque Córdova
coordinacio.grau.bioquimica@uab.cat
Telèfon de contacte: 935811616
Visites: A concertar

Grau en Biotecnologia: Marc Torrent Burgas
coordinacio.grau.biotecnologia@uab.cat
Telèfon de contacte: 935814147
Visites: A concertar

Grau en Genètica: Massimo Bogliolo
coordinacio.grau.genetica@uab.cat
Telèfon de contacte: 935868048
Visites: A concertar

Grau en Microbiologia: Daniel Yero Corona
coordinacio.grau.microbiologia@uab.cat
Telèfon de contacte: 935812803
Visites: A concertar

Grau en Ciències Biomèdiques: Albert Quintana Romero
coordinacio.grau.ciencies.biomediques@uab.cat
Telèfon de contacte: 935814967
Visites: A concertar

Grau en Biologia Ambiental: Anna Soler Membrives
coordinacio.grau.biologia.ambiental@uab.cat
Telèfon de contacte: 935813745
Visites: A concertar

Grau en Bioinformàtica / Bioinformatics - UAB/UPC/UB/UPF : Jaime Martínez Urtaza
Jaime.Martinez.Urtaza@uab.cat
Telèfon de contacte: 935812729
Visites: A concertar

Coordinadors i coordinadores de màsters

Coordinador d'Antropologia Biològica: Xavier Jordana Comín
coordinacio.master.antropologia@uab.cat
Telèfon de contacte: 935811503
Visites: A concertar                                                          

Coordinadora d'Aqüicultura: Maria Constenla Matalobos
coordinacio.master.aquicultura@uab.cat
Telèfon de contacte: 935812875
Visites: A concertar 

Coordinadora de Bioinformàtica/Bioinformàtics: Jaime Martínez Urtaza
master.bioinformatics@uab.cat
Telèfon de contacte: 935812729
Visites: A concertar  

Coordinadora de Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals: Mercè Llugany Ollé
merce.llugany@uab.cat
Telèfon de contacte: 935811794
Visites: A concertar

Coordinadora de Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina: Irantzu Pallarés Goitiz
coordinacio.master.bioquimica@uab.cat
Telèfon de contacte: 935812154
Visites: A concertar

Coordinador de Biotecnologia Avançada: David Reverter Cendrós
coordinacio.master.biotecnologia.avancada@uab.cat
Telèfon de contacte: 935868955
Visites: A concertar

Coordinador de Citogenètica i Biologia de la Reproducció: Josep Santaló Pedro
coordinacio.master.citogenetica@uab.cat
Telèfon de contacte: 935812775
Visites: A concertar

Coordinador d'Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat: Bernat Claramunt López
coordinacio.master.ecologia.terrestre@uab.cat
Telèfon de contacte: 935812700
Visites: A concertar

Coordinador de Genètica Avançada / Advanced Genetics: M. Antonia Velázquez Henar
coordinacio.master.genetica@uab.cat
Telèfon de contacte: 935813111
Visites: A concertar

Coordinadora d'Immunologia Avançada:  Carme Roura Mir
coordinacio.master.immunologia.avancada@uab.cat
Telèfon de contacte: 935812801
Visites: A concertar

Coordinadora de Microbiologia Aplicada: Olga Sánchez Martínez
coordinacio.master.microbiologia@uab.cat
Telèfon de contacte: 935868022
Visites: A concertar

Coordinador de Neurociències: Clara Penas Perez
clara.penas@uab.cat
Telèfon de contacte: 935811349
Visites: A concertar

Coordinadora Erasmus Mundus Live: Carme Roura Mir
carme.roura@uab.cat
Telèfon de contacte: 935812801
Visites: A concertar

Coordinadora Erasmus Mundus en Sanitat Aqüícola / Erasmus Mundus in Science in Health Management in Aquaculture: Maria Constenla Matalobos
Maria.Constenla@uab.cat
Telèfon de contacte: 935812875
Visites: A concertar