Personal

Personal Docent i Investigador

El personal docent i investigador (PDI) exerceix la docència de grau superior tant pel que fa al coneixement i a la cultura com pel que fa a la formació especialitzada i a la preparació de l'exercici professional dels estudiants.

El PDI participa, també, en la creació de coneixements científics, tècnics i professionals mitjançant la dedicació a la recerca i la transferència a la societat dels resultats obtinguts.

Aquí podeu consultar el PDI dels departaments adscrits a la Facultat o també directament al Directori:
Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
Departament de Genètica i de Microbiologia
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular

 

Personal d'Administració i Serveis

El Personal d'Administració i Serveis (PAS) s'encarrega de donar suport a la Universitat, d'assessorar-la i assistir-la, així com de l'exercici de la gestió i de l'administració en els àmbits necessaris per a la consecució de les finalitats i els objectius universitaris.

Directori del PAS adscrit a la Facultat