Les raons per venir a la Facultat de Biociències


Les Ciències de la Vida han estat una de les disciplines amb més projecció en el darrer quart del segle passat i sens dubte mantindran el seu protagonisme i impacte social en el segle XXI que tot just acaba de començar.

La Facultat de Biociències de la Universitat Autònoma és pionera en el nostre pais en la implementació de diversos estudis relacionats amb les diferents vesants  de les Ciències de la Vida i les seves aplicacions i que ja han estat totalment adaptats a la Convergència Europea en l'Espai d'Educació Superior. Els Graus que en aquests moments constitueixen l'oferta docent de la nostra Facultat de Biociències (Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Biologia Ambiental, Genètica, Microbiologia i Ciències Biomèdiques, aquest darrer impartit conjuntament amb la Facultat de Medicina) cobreixen amb escreix  l'ampli espectre de les àrees que constitueixen aquest relevant camp científic i permeten obtenir als estudiants que les cursen una sòlida i moderna formació tant en el camp de la recerca com en el de la indústria i la sanitat. Aquesta oferta està en consonància amb la de les universitats europees i americanes més prestigioses en l'àmbit de les Ciències de la Vida el que facilita als nostres alumnes la realització d'estades en elles.

Una mostra de l'excel.lent formació que reben els estudiants de la nostra Facultat ve donada pel gran nombre d'empreses, institucions sanitàries i centres de recerca en els que els nostres alumnes desenvolupen pràctiques professionals en el darrer any dels seus estudis. Així mateix, la Facultat de Biociències de la UAB es troba immersa en un extens i productiu teixit de Centres i Departaments de recerca que generen un constant flux d'idees i coneixements que garanteixen una altíssima qualificació científica del professorat implicat en la docència que imparteix.