Comissió d'Afers Acadèmics de Grau

Comissió d'Afers Acadèmics de Grau

Podeu consultar les Actes d'aquesta comissió aquí.