Comissió de Docència de Grau

Comissió de Docència de Graus

La Comissió de Docència és l’òrgan ordinari de gestió del grau i està presidida pel coordinador o coordinadora de grau. El professorat que n’és membre ha de ser designat per la persona coordinadora del grau. Necessàriament n’ha de formar part un estudiant de cada curs del grau.

Podeu consultar les actes de cada Comissió de Grau en els següents enllaços: