Normativa

L'adaptació de les universitats a l'espai europeu d'educació superior ha portat com a conseqüència l'aprovació de nous RD i noves normatives necessàries per reglamentar el nou context educatiu en el qual estem immersos.

És per això que, en aquest espai, volem fer una recopilació de les principals lleis i normatives que vinculen la nostra universitat a aquests canvis, i que, en un moment determinat, ens poden servir d'ajut i de comprensió en la nostra feina.

Reials Decrets, Normatives i Reglaments:

RD1393/2007 Ordenació Ensenyaments Universitaris Oficials

RD 861/2010 Modificació del RD 1393/2007

RD1892/2008 Acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado

RD 558/2010 Modificació del RD1892/2008

RD 1791/2010 Estatut de l' estudiant

Normativa Accés als estudis universitaris de grau de la UAB

Estudiants intercanvis UAB

Reglament d'activitats de Mentoratge Acadèmic: (en construcció)

Normativa de transferència i de reconeixements de crèdits 

Normativa Treball Fi de Grau 

Reglament Consell d'Estudiants de la Fac. Biociències (CEBIO) 
 
Normatives d'Avaluació:

Normativa d' avaluació en els estudis de la UAB

Normativa d'Avaluació de la Facultat


Règim de permanència de Grau i de Màster de la UAB

Règim de permanència 

Normatives de Seguretat
 
Guia de Seguretat per a les pràctiques docents al laboratori (UAB) 

Guia de Seguertat per a les pràctiques en laboratoris docentes Facultat de Biociències

Normes de Seguretat en laboratoris (UAB) 

Normes de Seguretat en laboratoris docents Facultat de Biociències