Normativa

La normativa d'Intercanvis de la UAB es recull a la "Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 1393/2007", específicament al Títol VII: Programes d'Intercanvi. Aquesta normativa es pot consultar a la pàgina de Normatives Acadèmiques de la UAB.

 

A més, i amb l'objectiu de millorar el rendiment i aprofitament acadèmic dels estudiants d'intercanvi, la Facultat de Biociències ha introduït els punts descrits a continuació que constitueixen l’Addendum de la Facultat de Biociències a la Normativa de mobilitat i intercanvis de la UAB.