Història de la Facultat

Història de la Facultat

La Facultat de Biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona va començar la seva trajectoria al setembre de l'any 2006, quan la Generalitat de Catalunya va aprovar formalment la seva creació a partir de la divisió de la Facultat de Ciències. La Facultat de Biociències inicialment va comptar amb les llicenciatures de Biologia, Biotecnologia i Bioquímica. Malgrat la seva joventut, la nostra Facultat gaudeix d'una amplia experiència docent en el camp de les Ciències de la Vida fruit de la gran quantitat de cursos en els que s'han impartit les llicenciatures de Biologia (des del curs 1970-71), Bioquímica (des del curs 1991-92) i Biotecnologia (des del curs 1998-99) en el marc de la Facultat de Ciències de la UAB.

La creació de la Facultat de Biociències ha permés que la UAB afronti la Convergència Europea en Educació Superior amb una oferta de Graus innovadora en l'estat espanyol en la que es recull i reflecteix la diversitat professional i científica de les Ciències de la Vida i que està en consonància amb la que es planteja des d'un gran nombre d'universitats estrangeres amb gran tradició en aquest àmbit del coneixement.