Documents dels processos VSMA

Els processos VSMA - Verificació-Seguiment-Modificació-Acreditació - garanteixen un procés continu de seguiment de les titulacions verificades, mitjançant quatre tipus d'evidències:

  1. Els informes anuals de seguiment de les titulacions elaborats a la Universitat i lliurats a l'AQU Catalunya com a agència d'avaluació externa i independent;
  2. Els informes sobre l'exercici de cada titulació elaborats per l'AQU Catalunya a partir dels documents anteriors;
  3. L'avaluació de la/les titulació (ons) per una comissió d'experts independents nomenats per l'AQU Catalunya (aquesta avaluació és preceptiva segons el Reial decret 1393 i la seva modificació 861), i
  4. Les evidències del desenvolupament docent recollides per la Universitat, disponibles al seu gestor documental.

Des d'aquesta pàgina es pot accedir a les darreres versions dels informes de seguiment i dels autoinformes per l'acreditació que han estat elaborats per la Facultat de Biociències.

Informes de seguiment

Autoinforme acreditació Màsters Biociències

Autoinforme acreditació Graus Biociències