Treball de fi de grau

El Treball Fi de Grau (TFG) és l'única assignatura obligatòria del quart curs als set Graus de la Facultat de Biociències. Té adjudicats 6 ECTS i la normativa que el regula és comú a tots els Graus. Es definiex com un treball autònom i individual on l'estudiant demostra el grau de maduresa adquirit al llarg dels seus estudis.

NOVETAT
A partir del curs 2018/19 l’eina TFE (http://tfe.uab.cat) substitueix el Campus virtual per al que fa a gestionar la comunicació i seguiment dels Treballs Fi de Grau. Trobareu un Manual sobre l’ús de la nova eina a: http://blogs.uab.cat/suportcampus/ca/tfe-treball-fi-destudis/tfe-treball-fi-destudis/

(Si no podeu accedir a la nova eina o no us funciona correctament, contacteu amb el CAS a cas@uab.cat)

La gestió del TFG està a càrrec de les següents figures:

 • El/la responsable d'assignatura a cada Grau
  • Noel Xamena (Grau Biologia)
  • Maria Plana (Grau Bioquímica)
  • Josep Vendrell (Grau Biotecnologia)
  • Mercè Llugany (Grau Biologia Ambiental)
  • Vicente Martínez (Grau Ciències Biomèdiques)
  • Jordi Surralles (Grau Genètica)
  • Montserrat Llagostera (Grau Microbiologia)
 • La Comissió de Facultat del TFG, formada pels set responsables anteriors
 • Els professors tutors
 • La comissió d'avaluació de cada titulació
Els requisits per poder-se matricular del TFG són:
 • Haver superat un mínim de 2/3 dels crèdits totals del pla d'estudis (equivalent a 160 crèdits)
 • Tenir superades totes les assignatures del primer curs


Preguntes Freqüents TFG

Normativa i Calendari

Normativa TFG Actualitzada

Calendari TFG Curs 2019/20

Oferta i sol·licitud

Llista Propostes TFG curs 19-20, les podeu consultar en aquest enllaç

Sol·licitud del TFG del 12 al 19 de setembre de 2019, des d'aquest enllaç

Mesura extraordinària: Programa de Mobilitat    Llistats definitius curs 2018/19

Llistat definitiu assignació TFG Biologia 18/19

Llistat definitiu assignació TFG Biologia Ambiental 18/19

Llistat definitiu assignació TFG Microbiologia 18/19

Llistat definitiu assignació TFG Ciències Biomèdiques 18/19

Llistat definitiu assignació TFG Genètica 18/19

Llistat definitiu assignació TFG Bioquímica 18/19

Llistat definitiu assignació TFG Biotecnologia 18/19

  
Documents Treball Fi de Grau

Manuals d’usuari i informació eina de TFE (NOU)

Portafoli TFG 

Rúbriques actualitzades Oct 2017 


Presentació del TFG pels tutors

Presentació TFG 2018


Recursos per la presentació del TFG:

Les resolucions s'han realitzat tenint en compte l'expedient dels estudiants i la seva baremació. Per a qualsevol reclamació poseu-vos en contacte amb el coordinador del TFG de la vostra titulació mitjançant un correu electrònic.

Per més informació respecte a les resolucíons, consulteu el vostre Campus Virtual.


Publicació dels Treballs Fi de Grau (Dipòsit digital de documents)

Enllaç al dipòsit digital de documentsCronograma gràfic del TFG

 Cronograma