Treball de fi de grau

TFG

El Treball Fi de Grau (TFG) és l'única assignatura obligatòria del quart curs als set Graus de la Facultat de Biociències. Té adjudicats 6 ECTS i la normativa que el regula és comú a tots els Graus. Es definiex com un treball autònom i individual on l'estudiant demostra el grau de maduresa adquirit al llarg dels seus estudis.

Els requisits per poder-se matricular del TFG són:

- Haver superat un mínim de 2/3 dels crèdits totals del pla d'estudis (equivalent a 160 crèdits)
- Tenir superades totes les assignatures del primer curs

Preguntes Freqüents TFG

La gestió del TFG està a càrrec de les següents figures:


- El/la responsable d'assignatura a cada Grau

  • Zaida Sarrate (Grau Biologia)
  • Maria Plana (Grau Bioquímica)
  • Maria Plana (Grau Biotecnologia)
  • Anselm Rodrigo (Grau Biologia Ambiental)
  • Vicente Martínez (Grau Ciències Biomèdiques)
  • Jordi Surralles (Grau Genètica)
  • Susana Campoy (Grau Microbiologia)


- La Comissió de Facultat del TFG, formada pels set responsables anteriors
- Els professors tutors
- La comissió d'avaluació de cada titulació

Normativa i Calendari

Normativa TFG

Calendari TFG Curs 2024/25   (NOU!!)


Oferta i sol·licitud

Llista Propostes TFG curs 24-25, les podeu consultar en aquest enllaç (a partir 9 de juliol de 2024)

Accedeix al formulari d'inscripció del TFG. (Disponible del 12 al 19 de setembre de 2024)

 

 

Mesura extraordinària: Programa de Mobilitat
 

Resolució assignació provisional TFG


Les resolucions s'han realitzat tenint en compte l'expedient dels estudiants i la seva baremació. Per a qualsevol reclamació poseu-vos en contacte amb el coordinador del TFG de la vostra titulació mitjançant un correu electrònic.

Per a més informació respecte a les resolucions, consulteu el vostre Campus Virtual.

(Disponibles a partir 14 d'octubre de 2024)

- Assignació provisional temes TFG curs 2024-2025 grau en Biologia

- Assignació provisional temes TFG curs 2024-2025 grau en Biologia Ambiental

- Assignació provisional temes TFG curs 2024-2025 grau en Bioquímica 

- Assignació provisional temes TFG curs 2024-2025 grau en Biotecnologia

- Assignació provisional temes TFG curs 2024-2025 grau en Ciències Biomèdiques

- Assignació provisional temes TFG curs 2024-2025 grau en Genètica

- Assignació provisional temes TFG curs 2024-2025 grau en Microbiologia

 

Resolució assignació definitiva TFGLes resolucions s'han realitzat tenint en compte l'expedient dels estudiants i la seva baremació. Per a qualsevol reclamació poseu-vos en contacte amb el coordinador del TFG de la vostra titulació mitjançant un correu electrònic.

Per a més informació respecte a les resolucions, consulteu el vostre Campus Virtual.

(Disponibles a partir del 25 d'octubre de 2024)

- Assignació temes TFG curs 2024-2025 grau en Biologia

- Assignació temes TFG curs 2024-2025 grau en Biologia Ambiental

- Assignació temes TFG curs 2024-2025 grau en Bioquímica 

- Assignació temes TFG curs 2024-2025 grau en Biotecnologia

- Assignació temes TFG curs 2024-2025 grau en Ciències Biomèdiques

- Assignació temes TFG curs 2024-2025 grau en Genètica

- Assignació temes TFG curs 2024-2025 grau en Microbiologia

Documents Treball Fi de GrauPortafoli TFG 

Rúbriques actualitzades

 

Recursos per la presentació del TFG


Publicació dels Treballs Fi de Grau (Dipòsit Digital de Documents)

La UAB disposa del Dipòsit Digital de Documents (DDD) que és el repositori que recopila, gestiona, difon i preserva la producció científica, docent i institucional de la Universitat.

El DDD inclou una col·lecció específica per als Treballs de Fi de Grau (TFG) per tal de donar compliment a la Política institucional d'accés obert de la UAB. També hi podeu trobar els TFG corresponents a les titulacions de la Facultat de Biociències.


 

Vols donar un valor afegit al teu TFG? 

Fes un TFG en ApS!

Si vols que el teu treball tingui una aplicació real, si tens inquietuds o  participes en algun espai, moviment o entitat pública de caire ambiental, sanitari o social, aquesta pot ser una bona modalitat de TFG per a tu! L’Aprenentatge Servei o ApS és una metodologia d’aprenentatge en la qual l’estudiant, alhora que aprèn, fa un servei a la comunitat. En aquesta modalitat de TFG, la proposta de projecte partirà de les necessitats reals d’una entitat ambiental, sanitària o social amb la qual et coordinaràs per desenvolupar el projecte (sempre sota la supervisió del tutor/a acadèmic/a). Tens dues opcions:

a) Busca i proposa una entitat directament a un/a tutor/a de la Facultat. També pots omplir aquest formulari per tal que t’orientin des de l’Oficina ApS. Pensa que pots fer propostes per al teu poble, comarca, barri o ciutat. I si ja formes part d’alguna institució en la que creus que pot ser interessant fer el TFG, anima’t

b) Pregunta a la representant ApS de la teva facultat (anna.soler@uab.cat) quins tutors/es incorporen l’ApS en les seves propostes. Al llistat de propostes de TFG també s’indiquen les que són en modalitat ApS: l'oferta augmenta cada any!

Per a més informació entra a la web http://pagines.uab.cat/aps/ca o escriu a aprenentatge.servei@uab.cat. També et convidem a mirar aquest vídeo-resum de 5 minuts per saber més dels TFGs en ApS.

Hi ha diversos premis per TFGs destacats en matèria de perspectiva de gènere, desenvolupament sostenible i justícia global o ciències biològiques. Consulta les bases dels premis i, si el teu TFG encaixa, presenta-t'hi!

La Fundació Autònoma Solidària convoca anualment un Premi per Treballs de Final de Grau destinat a reconèixer els mèrits dels millors treballs escrits en l’àmbit del Desenvolupament Sostenible i de la Justícia Global per estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Aquesta convocatòria té per objectiu promoure l’interès per la recerca entorn del desenvolupament sostenible i de la justícia global, tot assumint el compromís de la Universitat davant dels desafiaments del món actual i el seu paper clau en la generació de coneixement crític i en la formació d’una ciutadania activa i preparada per a promoure el canvi social.

Les temàtiques objecte d’aquesta convocatòria són: el medi natural i la biodiversitat; el canvi climàtic, energia, aigua i residus; l’economia social i el cooperativisme; els drets humans, la governança i la democràcia participativa; els conflictes i la construcció de pau; les migracions i la interculturalitat; la participació i els moviments socials; i la salut comunitària.

Per a més informació sobre els requisits o el termini de presentació de sol·licituds, visita aquesta pàgina web.

Aquests premis tenen com a objectiu sensibilitzar l’alumnat sobre la igualtat de gènere i fomentar la no discriminació. Es vol, així,  incorporar la perspectiva de gènere en la docència i promoure el gènere com a motiu d’interès en la recerca i en l’estudi a la Universitat Autònoma de Barcelona.

La convocatòria parteix del conveni que va signar l'Institut Català de la Dona amb la Facultat de Dret de la UAB per convocar un premi al millor treball amb perspectiva de gènere realitzat el curs 2014-2015 en el marc de cadascuna de les titulacions que imparteix la Facultat.  A partir del curs 2015-2016, l'Observatori per a la Igualtat de la UAB fa extensible aquesta iniciativa a totes les Facultats de la universitat. A partir del curs 2018-2019, la convocatòria rep una subvenció de 1.000€ per part de l'Institut Català de la Dona. 

Per a més informació sobre els requisits o el termini de presentació de sol·licituds, visita aquesta pàgina web.

 Cronograma