Treball de fi de grau

El Treball Fi de Grau (TFG) és l'única assignatura obligatòria del quart curs als set Graus de la Facultat de Biociències. Té adjudicats 6 ECTS i la normativa que el regula és comú a tots els Graus. Es definiex com un treball autònom i individual on l'estudiant demostra el grau de maduresa adquirit al llarg dels seus estudis.

TFE (http://tfe.uab.cat) és l'eina per a gestionar la comunicació i el seguiment dels Treballs de Fi de Grau. Disposeu d'un manual sobre el seu ús.
(Si no hi podeu accedir o no us funciona correctament, contacteu amb el CAS a cas@uab.cat)

Els requisits per poder-se matricular del TFG són:

- Haver superat un mínim de 2/3 dels crèdits totals del pla d'estudis (equivalent a 160 crèdits)
- Tenir superades totes les assignatures del primer curs

Preguntes Freqüents TFG

La gestió del TFG està a càrrec de les següents figures:


- El/la responsable d'assignatura a cada Grau
  • Noel Xamena (Grau Biologia)
  • Maria Plana (Grau Bioquímica)
  • Josep Vendrell (Grau Biotecnologia)
  • Mercè Llugany (Grau Biologia Ambiental)
  • Vicente Martínez (Grau Ciències Biomèdiques)
  • Jordi Surralles (Grau Genètica)
  • Montserrat Llagostera (Grau Microbiologia)

- La Comissió de Facultat del TFG, formada pels set responsables anteriors
- Els professors tutors
- La comissió d'avaluació de cada titulació

Normativa i Calendari

Normativa TFG

Calendari TFG Curs 2020/21


Oferta i sol·licitud

Llista Propostes TFG curs 20-21, les podeu consultar en aquest enllaç

Accedeix al formulari d'inscripció del TFG. (Disponible del 14 al 18 de setembre de 2020)

 

Mesura extraordinària: Programa de Mobilitat    
 

Resolució assignació TFG

Resolució definitiva assignació TFG Biologia 2020/21

Resolució definitiva assignació TFG Biologia Ambiental 2020/21

Resolució definitiva assignació TFG Microbiologia 2020/21

Resolució definitiva assignació TFG Ciències Biomèdiques 2020/21

Resolució definitiva assignació TFG Genètica 2020/21

Resolució definitiva assignació TFG Bioquímica 2020/21

Resolució definitiva assignació TFG Biotecnologia 2020/21

Les resolucions s'han realitzat tenint en compte l'expedient dels estudiants i la seva baremació. Per a qualsevol reclamació poseu-vos en contacte amb el coordinador del TFG de la vostra titulació mitjançant un correu electrònic.

Per a més informació respecte a les resolucions, consulteu el vostre Campus Virtual.

Recursos per la presentació del TFG


Publicació dels Treballs Fi de Grau (Dipòsit Digital de Documents)

La UAB disposa del Dipòsit Digital de Documents (DDD) que és el repositori que recopila, gestiona, difon i preserva la producció científica, docent i institucional de la Universitat.

El DDD inclou una col·lecció específica per als Treballs de Fi de Grau (TFG) per tal de donar compliment a la Política institucional d'accés obert de la UAB (Acord del Consell de Govern de 25 d'abril de 2012). També hi podeu trobar els TFG corresponents a les titulacions de la Facultat de Biociències.


 

 Cronograma