Coordinadors de grau

Coordinadors i coordinadores de graus

Els coordinadors i les coordinadores d'estudis són les persones encarregades de dirigir, organitzar i coordinar els ensenyaments de cadascuna de les titulacions que s'imparteixen a la Facultat. El coordinador/La coordinadora d'estudis pot ser assistit/assistida per la sotscoordinació d'estudis.

Els coordinadors de les titulacions de la Facultat de Biociències són els següents:

Grau en Biologia: Cristina Maria Pereira Dos Santos
coordinacio.grau.biologia@uab.cat
Telèfon de contacte: 935811317
Visites: A concertar

Grau en Bioquímica: Alicia Roque Córdova
coordinacio.grau.bioquimica@uab.cat
Telèfon de contacte: 935811616
Visites: A concertar

Grau en Biotecnologia: Marc Torrent Burgas
coordinacio.grau.biotecnologia@uab.cat
Telèfon de contacte: 935814147
Visites: A concertar

Grau en Genètica: Massimo Bogliolo
coordinacio.grau.genetica@uab.cat
Telèfon de contacte: 935868048
Visites: A concertar

Grau en Microbiologia: Daniel Yero Corona
coordinacio.grau.microbiologia@uab.cat
Telèfon de contacte: 935812803
Visites: A concertar

Grau en Ciències Biomèdiques: Albert Quintana Romero
coordinacio.grau.ciencies.biomediques@uab.cat
Telèfon de contacte: 935814967
Visites: A concertar

Grau en Biologia Ambiental: Anna Soler Membrives
coordinacio.grau.biologia.ambiental@uab.cat
Telèfon de contacte: 935813745
Visites: A concertar