Coordinadors de grau

Els coordinadors d'estudis són les persones encarregades de dirigir, organitzar i coordinar els ensenyaments de cadascuna de les titulacions que s'imparteixen a la Facultat. El coordinador d'estudis pot ser assistit pel sotscoordinador d'estudis.

Els coordinadors de les titulacions de la Facultat de Biociències són els següents:

Grau en Biologia: Eulàlia Subirà
coordinacio.grau.biologia@uab.cat
Telèfon de contacte: 935811860 
Visites: A concertar

Grau en Bioquímica: Josep Antoni Pérez Pons
coordinacio.grau.bioquimica@uab.cat
Telèfon de contacte: 935868952
Visites: A concertar

Grau en Biotecnologia: Jaume Piñol 
coordinacio.grau.biotecnologia@uab.cat
Telèfon de contacte: 935868953
Visites: A concertar

Grau en Genètica: Maria Pilar Garcia Guerrerio
coordinacio.grau.genetica@uab.cat
Telèfon de contacte: 935814703
Visites: A concertar

Grau en Microbiologia: Maria Ramos Martínez
coordinacio.grau.microbiologia@uab.cat
Telèfon de contacte: 935813484
Visites: A concertar

Grau en Ciències Biomèdiques: Vicente Martínez
coordinacio.grau.ciencies.biomediques@uab.cat
Telèfon de contacte: 935812390
Visites: A concertar

Grau en Biologia Ambiental: Anselm Rodrigo Dominguez
coordinacio.grau.biologia.ambiental@uab.cat
Telèfon de contacte: 935813786
Visites: A concertar