Tots els màsters i postgraus

Masters Propis i Postgraus de la Facultat de Biociències

La base del màster propi és oferir una formació més flexible i diversificada en especialització professional i acadèmica, o bé enfocada a l’actualització de coneixements. Cal destacar que un màster propi dóna lloc a l’obtenció d’un títol expedit per la universitat en què s’ha cursat, però està subjecte a la legislació sobre els estudis de postgrau i formació permanent. Així doncs, el reconeixement del títol anirà en funció del prestigi que tingui la universitat en qüestió.

Pel que fa a la UAB, en tant que universitat pública, s’apliquen als plans d’estudis processos d’avaluació similars als que segueixen els màsters oficials. La duració dels màsters propis és generalment d’un any. Podeu consultar més informació al voltant dels estudis de postgrau a la pàgina web de l'Escola de Postgrau.

La Facultat de Biociències ofereix dos màsters propis

Podeu consultar la resta d'informació a la pàgina de la UAB sobre Màsters i Postgraus en Ciències, Biociències i Medi Ambient.