Viu a la UAB

Enquestes d'avaluació i de satisfacció

Les titulacions de la UAB s'avaluen constantement per a la seva millora. Les enquestes d'avaluació són una eina bàsica per detectar els punts forts i els febles de l'oferta formativa, el contingut de les matèries i l'actuació del professorat. 
La UAB anima als seus estudiants i titulats a respondre-les ja que la seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal de que responguin a les expectatives d'aprenentatge.

 

Avaluació de l'actuació docent del professorat >

 Qui la pot fer?

Estudiants de grau i de màster universitari.

 Quin és el seu objectiu?

Conèixer el grau de satisfacció sobre qüestions relacionades amb l'activitat desenvolupada pel professorat a l'aula.
Model d'enquesta

 Quan es pot fer?

A la part final de cada semestre:
Del 01-12-2016 al 13-01-2017
Del 05-05-2017 al 05-06-2017

 Preguntes freqüents sobre l'enquesta - Estudiants

Preguntes freqüents sobre l'enquesta - Professorat

Tutorial sobre l'app