Gestió acadèmica

La Gestió Acadèmica del centre té cura de les tasques relatives a les qüestions administratives i acadèmiques relacionades amb professors i alumnes. Us podeu adreçar a la Gestió Acadèmica per als temes següents:

Informació/tramitació de:

 • Adaptació: assignatures idèntiques de l'expedient.
 • Certificats: Acadèmic Personal, Calendari d'exàmens, Matrícula oficial, etc.
 • Convalidacions d'estudis parcials espanyols o estrangers o Admissió per estudis parcials estrangers.
 • Convocatòria de gràcia i règim de permanència.
 • Convocatòria extraordinària de febrer.
 • Domiciliació bancària / Dades personals.
 • Homologació de títols estrangers.
 • Matrícula, modificació i anul·lació.
 • Plans d'estudis.
 • Premis extraordinaris de titulació.
 • Reconeixement de crèdits de lliure elecció.
 • Reincorporacions.
 • Revisió d'exàmens extraordinària.
 • Sol·licitud de matrícula de més crèdits dels permesos.
 • Títols.
 • Trasllat d'expedient, d'entrada i de sortida.

La secretaria us informa de la normativa existent mitjançant els taulers d'anuncis destinats a aquest efecte, la pantalla del vestíbul, el web de la UAB (https://www.uab.cat) i el del centre (https://www.uab.cat/economia-empresa/). Les notificacions personals es faran per correu postal, telèfon, correu electrònic, o d'altres mecanismes que s'ajustin a les lleis i normatives que regulen el procediment administratiu i la protecció de dades de caràcter personal.

Nota important: atesa la confidencialitat de l'expedient de l'alumne, en cap cas es podrà donar informació telefònica tant pel que fa a les dades acadèmiques com a les personals. Així mateix, i per evitar informacions no ajustades, no s'informarà per telèfon dels horaris de classe ni d'exàmens.

Per ser atès personalment, cal demanar cita prèvia.
 

icona ubicació    Gestió Acadèmica Facultat d'Economia i Empresa
Campus de la UAB
Edifici B, porta: B3-0008
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
icona phone 93 581 10 60
93 581 10 59
icona email ga.economia.empresa@uab.cat

HORARI d'ATENCIÓ 

 • Presencial (demanant cita prèvia )
  • Octubre a Juny: De dilluns a dijous de 10 a 13:30h i de 15 a 16:30h (divendres tancat)
  • Juliol:  De dilluns a dijous de 10 a 13:30h (divendres tancat)
  • Agost: TANCAT

Preguem ens consulteu prèviament per e-mail si podeu resoldre la vostra gestió ONLINE, per reservar les cites presencials a aquells tràmits que han de ser forçosament en persona (lliurament de títols i SET's) 

 

 

Gestor Acadèmic Jose Checa Acosta  
Informació Acadèmica 93 581 1060 ga.economia.empresa@uab.cat
Informació Acadèmica 93 581 1059 ga.economia.empresa@uab.cat
Intercanvis 93 581 4952 intercanvis.economia.empresa@uab.cat