Gestionar currículum

CVN (Currículum Vitae Normalitzat)

El Currículum Vitae Normalitzat (CVN) és un estàndard de currículum establert per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Ve definit per la Norma CVN, un conjunt d’especificacions tècniques que regulen tots els camps del currículum estàndard i permeten generar un currículum vitae en un format digital únic i normalizat.

El resultat és un fitxer electrònic en format pdf on les dades curriculars de cada investigador són individualitzades per camps i arxivades en un format XML, de forma que aquesta informació normalitzada pugui ser transferida electrònicament a diferents bases de dades per facilitar la seva anàlisi posterior o per transformar-se a d’altres formats de sortida d’impressió o arxiu.

D’aquesta manera s’evita que els investigadors hagin de teclejar el seu currículum en els formularis o aplicacions emprades en les diferents convocatòries d’ajudes públiques.

A la Universitat Autònoma de Barcelona el CVN es pot obtenir mitjançant l'aplicació EGRETA (Entorn de Gestió per a la Recerca i la Transferència). Trobareu tota la informació a:

 

CVA (Currículum Vitae Abreujat)

El Currículum Vitae Abreujat (CVA) és un model normalitzat de currículum abreujat sol·licitat en les convocatòries d’ajuda pública de la Secretaría de Estado de I+D+i.

No complir algun dels requisists de format i extensió pot suposar la no acceptació del CVA en la convocatòria. Per això sempre cal revisar que el currículum compleix amb els requisits exigits en cada convocatòria específica.

A la Universitat Autònoma de Barcelona el CVA es pot obtenir mitjançant l'aplicació EGRETA (Entorn de Gestió per a la Recerca i la Transferència). Trobareu tota la informació a: