Gestionar currículum

CVN (Currículum Vitae Normalitzat)

El Currículum Vitae Normalitzat (CVN) és un estàndard de currículum establert per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Ve definit per la Norma CVN, un conjunt d’especificacions tècniques que regulen tots els camps del currículum estàndard i permeten generar un currículum vitae en un format digital únic i normalizat.

El resultat és un fitxer electrònic en format pdf on les dades curriculars de cada investigador són individualitzades per camps i arxivades en un format XML, de forma que aquesta informació normalitzada pugui ser transferida electrònicament a diferents bases de dades per facilitar la seva anàlisi posterior o per transformar-se a d’altres formats de sortida d’impressió o arxiu.

D’aquesta manera s’evita que els investigadors hagin de teclejar el seu currículum en els formularis o aplicacions emprades en les diferents convocatòries d’ajudes públiques.

A la Universitat Autònoma de Barcelona, el CVN es pot obtenir mitjançant la base de dades de gestió de la recerca. Trobareu tota la informació a:

Actualment EINA (Entorn d’Introducció Normalitzat d’Activitats de Recerca) és l’aplicació de la Universitat Autònoma de Barcelona que serveix per a introduir i gestionar les dades de recerca dels currículums dels investigadors de la universitat. Es troba a la intranet de professorat i és d’ús unipersonal. Permet extreure el Curriculum Vitae propi en diferents models, entre ells el CVN.

Properament el CVN a la UAB es podrà obtenir mitjançant la nova base de dades de gestió de la recerca EGRETA (Entorn de Gestió per a la Recerca i la Transferència), que substituirà l'actual EINA.

També podeu trobar més informació a:

  • CVN – Web oficial de la FECYT  Conté informació sobre què és el CVN, certificació d’institucions, norma CVN, preguntes freqüents i accés a l’editor CVN, eina d’edició de currículums online.

 

CVA (Currículum Vitae Abreviat)

El  Currículum  Vitae  Abreviat (CVA) és un model normalitzat de currículum abreujat sol·licitat en les convocatòries d’ajuda pública de la Secretaría de Estado de I+D+i.

El resultat és un fitxer electrònic en format Word amb els registres dels darrers 10 anys d’activitat investigadora i de gestió, que s’haurà d’editar per incloure només el que es vulgui destacar (per exemple, publicacions amb més impacte). El CVA té unes estrictes restriccions sobre el nombre màxim de pàgines (no pot excedir les 4 pàg.), límit de caracters en alguns apartats, tipus i mida de lletra, marges, etc.

No complir algun d’aquests requisists de format i extensió pot suposar la no acceptació del CVA en la convocatòria. Per això sempre cal revisar que el currículum compleix amb els requisits exigits en cada convocatòria específica.

A la Universitat Autònoma de Barcelona es pot generar el CVA mitjançant la base de dades de gestió de la recerca EINA, autoritzada i reconeguda per la FECYT. I properament es podrà fer des de la nova plataforma EGRETA (Entorn de Gestió per a la Recerca i la Transferència).

També podeu trobar més informació a: