Què és el CVN?

QUÈ ÉS EL CVN?
El CVN (Currículum Vitae Normalizado) és un projecte endegat per la Fecyt i té per objectiu la creació d’un únic format de Currículum que serveixi per a tots els àmbits del coneixement i pugui ser presentat en qualsevol tipus de convocatòria. Podeu obtenir més informació en la web oficial del CVN
PER QUÈ SERVEIX?
Serveix per a presentar-se a les convocatòries del Ministerio de Ciencia e Innovación. L’objectiu de la FECYT és que sigui el format únic per a qualsevol organisme que sol·liciti un CV.
COM ES GENERA?
El sistema que té la UAB certificat per la FECYT per tal de generar el CVN és l’aplicació d’actualització curricular EIN@. Un cop dins de la aplicació heu de seguir el que s’explica en el Procediment per generar CVN.

Per accedir a l’aplicació EIN@ únicament heu d’entrar a la intranet del professorat amb les claus pròpies de PDI i en Accessos directes prémer sobre Actualització del currículum: EIN@.
Si teniu qualsevol problema per accedir-hi poseu-vos en contacte amb agr.gestio.dades@uab.cat o bé truqueu al + 93 5814216.
QUINES DADES ES MOSTREN?
El CVN recull les dades que hi ha en els diferents apartats de l’ EIN@. Si la informació no està introduïda en aquesta aplicació no es mostrarà en el currículum.

En aquesta primera fase es mostra un CVN amb un mínim de camps. Un currículum que es equiparable al del format MEC i que FECYT accepta com a vàlid.

Per saber on introduir la informació a EIN@ i que després es vegi en el CVN podeu consultar la Taula d'equivalències entre CVN i EIN@.
COM EVOLUCIONARÀ EL CVN?
L’objectiu final del CVN és recollir un currículum que recollirà la formació rebuda, l’experiència docent, l’experiència en el camp de la sanitat, l’experiència científica i tecnològica, i els activitats científiques i tècniques generals.

Des de la Unitat de Gestió de Dades de l’Àrea de Gestió de la Recerca ja estem treballant en l’evolució del CVN.
Per una part estem treballant en la incorporació de nous camps al CVN que ja consten en l’aplicació EIN@.
Per un altra banda estem estudiant la implantació de nous camps que necessita CVN i que no tenim a l’EIN@.

En properes versions ja es podran veure aquests canvis.
 

Procediment per generar CVN
Guia Ein@: Documentació d'introducció a Ein@
Taula d'equivalències entre CVN i EIN@
Taula de codis FECYT