Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2022-D-FC-CD-15, Càtedres d'Universitat
Resolució de 21 de desembre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per l'accés a places de cossos docents universitaris de càtedres d'universitat
Termini per presentar les sol·licituds
De l'11 de gener de 2023 al 7 de febrer de 2023.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al diari oficial corresponent.

Nota: Les sol·licituds juntament amb la documentació es poden presentar segons el procediment establert per la UAB.

Documentació

Bases de la Convocatòria:

Resolució de la Convocatòria:

Sol·licitud:

Llistat d'admesos i exclosos:

 

Llistat de places
Càtedra d'Universitat: CU/22/129 - Òptica
Càtedra d'Universitat: CU/22/133 - Música
Càtedra d'Universitat: CU/22/134 - Filologia Catalana
Càtedra d'Universitat: CU/22/135 - Història de l'Art
Càtedra d'Universitat: CU/22/139 - Psiquiatria
Càtedra d'Universitat: CU/22/147 - Antropologia Social
Càtedra d'Universitat: CU/22/154 - Tecnologia Electrònica
Càtedra d'Universitat: CU/22/156 - Història i Institucions Econòmiques
Càtedra d'Universitat: CU/22/157 - Fisiologia
Càtedra d'Universitat: CU/22/158 - Literatura Espanyola
Càtedra d'Universitat: CU/22/159 - Genètica