Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-FC-CD-15, Càtedres d'Universitat
Resolució de 21 de desembre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per l'accés a places de cossos docents universitaris de càtedres d'universitat
Referència
CU/22/147
Tipus
Funcionari
Categoria
Càtedra d'Universitat: CU/22/147 - Antropologia Social
Departament al qual està adscrita
Departament d'Antropologia Social i Cultural
Observacions
Àrea de coneixement:  Antropologia Social    
Perfil docent:   Antropologia dels sistemes de sexe/gènere
Perfil investigador:   Reproducció mèdicament assistida, adopció i espontània. Antropologia de la reproducció
       
Comissió titular      
    Categoria   Universitat
President/a Joan Botella Corral Emèrit Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal María Isabel Jociles Rubio CU Universidad Complutense de Madrid
Secretari/ària Jose Luis Molina González CU Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent      
    Categoria   Universitat
President/a Helena Kirchner Granell CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Carles Salazar Carrasco CU Universitat de Lleida
Secretari/ària Aurora González Echevarría Emèrita Universitat Autònoma de Barcelona

 

Baremació de criteris

Barems

 

Llistat admesos

Llista definitiva candidats:

DIANA MARRE CIFOLA

 

Resolució Calendari Concurs 

 

Resolució del concurs: 14 d'abril de 2023

Adjudicació: DIANA MARRE CIFOLA

Tornar al concurs